Oznamy 26.10.2014

Farské oznamy 26.10.2014

30. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

17.30

Za farnosť

27.10.

Utorok

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok

7.00

Za zdr. a B. pož. Márie – 60r.ž.

17.30 detská

Za zdr. a B. pož. Jaroslava s rod.

28.10.

Streda

Féria

17.30 detská

Za zdr. a B. pož. Rod. Kislanovej

29.10.

Štvrtok

Féria

17.30

+Milan Mesaroš – 1. výr. úm.

30.10.

Piatok

Féria

17.30

Ďakovná sv. omša za rod. Blahovú

31.10.

Sobota

VŠETKÝCH SVÄTÝCH Slávnosť

7.30

Za zdr. a B. pož. Evy Polačkovej – 60r.ž.

9.00

+Ján +Alena

1.11.

10.30

+Ján +Ján +Mária +Michal +Mária Belančínoví

Nedeľa

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

7.30

Za zdr. a B. pož. Petry – 30 r.ž.

9.00

Za farnosť

2.11.

10.30

+Verona Heldová – 1 výr. úm.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

♦  Tento týždeň síce nie je prvopiatkový, ale keďže je to týždeň pred oktávou Pamiatky zosnulých budem spovedať v Kamenici: v utorok ráno po sv. omši kým budú ľudia;  streda, štvrtok, piatok 15.30 – 17.30; v Kamienke: v utorok 14.30 – 17.30. Ku chorým nepôjdem tento piatok, ale až na prvý piatok nového mesiaca. Využime možnosť zmieriť sa s Bohom vo sv. spovedi a dosiahnuť odpustenie hriechov, aby sme mohli počas oktávy pamiatky zosnulých získavať odpustky pre duše v očistci.

♦  Dušičková pobožnosť na cintoríne bude v sobotu 1. novembra v Kamienke o 13.00 a v Kamenici o 14.00

♦ Počas oktávy pamiatky zosnulých, teda v dňoch od 1.do 8.11 môžeme získavať odpustky pre duše v očistci.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplne odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od  1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedná sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

♦  Dnes v noci sme posunuli hodiny na zimný čas, preto aj večerné sv. omše počas pracovného týždňa posúvame o pol hodinu skôr.

♦ V rámci našej diecézy, každý deň v jednej farnosti prebieha celodenná adorácia. Na našu farnosť pripadá 29.10., tohto roku je to streda. Preto vo farskom kostole bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone od 8.00 do večernej sv. omše. Je veľmi vhodné aby Eucharistia nikdy nezostala v prázdnom kostole.

X Kamenica

♦  Dnes popoludní modlitba sv. ruženca bude o 14.00 na cintoríne.

♦  Dnes po sv. omši je zbierka na náš kostol. Na kostol obetovali z krstu Cedrika Róberta Mensáka 50,-€, Na misie pred týždňom sa vyzberalo 310,37,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

♦  Upratovanie kostola v piatok 31.10.2014 po sv. omši má ulica Záhradná

Ľudmila Ďuričková

Marta Gergeľová

Anna Kvašňáková

Mária Komarcová

Anna Sojčáková

Mária Daňová

 

 

 

 

X Kamienka

♦  Zbierka na misie pred týždňom bola 67,60,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required