“Každý deň s Kristom”

16. novembra sa v Pavlovciach nad Uhom konala už 11. pútnická sobota. Pre našu farnosť o niečo výnimočnejšia. Dostali sme pozvanie zapojiť sa aktívne do „modlitbového maratónu“, a to modlitbou krížovej cesty. Vyrazili sme takmer na pravé poludnie, aby sme ešte pred samotným duchovným programom navštívili rodisko Anky Kolesárovej. Naše prvé kroky viedli na cintorín k hrobu Anky. Tu nás privítal vdp. Pavol Hudák, kňaz, ktorý pôsobí na tomto mieste. V krátkosti nám porozprával o Anke, o modlitbe troch Zdravasov. Následne sme sa pomodlili pri Ankinom hrobe. Odtiaľ sme sa šli pokloniť  relikvii Anky v kostole, do ktorého Anka počas svojho života chodila. Zastavili sme sa aj v Domčeku, ktorý si postupne zveľadili mladí a dobrovoľníci, ktorí na toto miesto chodia už roky. Po návšteve rodiska sme sa presunuli do pavlovského kostola, kde sa práve začínal program korunkou Božieho milosrdenstva. Po ňom bola krížová cesta, do ktorej sa zapojili veriaci našej farnosti. Celý duchovný program sa niesol v duchu za rodinu, a tak aj naša modlitba krížovej cesty sa niesla v tomto duchu. Modlili sa ju deti, mladí, matky, starí rodičia. Potom program pokračoval večeradlom a nasledovala svätá omša. „Aký deň je vo vašom živote najdôležitejší? Možno deň narodenia? Každý deň je dôležitý, a preto každý prežívajte s Kristom.“ Aj tieto slová zazneli v príhovore PhLic. Mgr. Jána Švec-Babova, dekana zo Sobraniec, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše. V závere sv. omše bola adorácia za uzdravenie rodín s následným požehnaním s najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Vo večerných hodinách sme sa vrátili domov naplnení mnohými myšlienkami, zážitkami a v neposlednom rade božími milosťami.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required