9. rokov od konsekrácie

„Dvihnite ruku, kto z vás pomáhal fyzickou prácou pri oprave tohto kostola.“ Týmito slovami začal svoj príhovor dp. Peter Kuriško, kaplán z Belej nad Cirochou pri slávnostnej sv. omši na výročie konsekrácie filiálneho kostola. „Všetci.“ „Všetci ste pomáhali pri oprave tohto chrámu, preto prichádzajte do tohto chrámu, aby ste tu stretli Boha, aby ste s ním hovorili a odchádzali naplnení. Na oltár prinášajte svoje starosti i radosti. Prichádzajte a prijímajte aj Eucharistiu, lebo tu na tejto hostine obsluhuje sám Ježiš.“ V tomto roku si kostol pripomenul 9. výročie konsekrácie. V závere sv. omše starosta obce pripomenul, že v tomto roku je to už 220 rokov, čo bol kostol požehnaný a výročie konsekrácie pripadá na deň, kedy si Cirkev pripomína bl. Anku Kolesárovú, ktorá je v tomto chráme zvečnená na jednom z vitrážnych okien.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required