Svätec korunovaný svojimi čnosťami

Svätec korunovaný svojimi čnosťami


Reč je o sv. Jánovi Nepomuckom. Tento svätec má svoje miesto v liturgickom kalendári 16.mája. Tohto svätca si zvlášť pripomíname v našej farnosti ako patróna filiálneho kostola v Kamienke.  Pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval v nedeľu 18. mája Mgr. Matúš Poremba, kaplán v Snine spolu s naším duchovným otcom sme sa zamysleli nad čnosťami tohto svätca. Vieme o ňom, že zomrel mučeníckou smrťou, keď nechcel prezradiť spovedné tajomstvo. Pri hodení do rieky Vltavy, bola jeho hlava korunovaná piatimi hviezdami, pri čom každá hviezda znamenala každú z jeho čnosti. Boli to láska k ukrižovanému Kristovi, úcta a priam až detinská láska k nebeskej Matke Panne Márii, láska k Eucharistii, láska k blížnemu a úcta voči Kristovej Cirkvi. Tento svätec 14. storočia má čo povedať aj ľuďom dnešnej doby. V závere svätej omši udelil celebrant prítomným veriacim novokňazské požehnanie.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required