Oznamy 21.09.2014

Farské oznamy 21.9.2014

25. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

22.9.

Utorok

Sv. Pia z Pietralčiny, kňaza Spomienka

17.00

Za zdr. a Božie pož. Radoslava – 40r.ž.

23.9.

Streda

Féria

24.9.

Štvrtok

Féria

25.9.

Piatok

Féria

18.00

+Ján +Rozália Becoví

17.00

+Mária +Michal

26.9.

Sobota

Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka

27.9.

Nedeľa

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a Božie požehnanie Petra s rod.

9.00

+Michal +Mária +Michal

28.9.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

 

–  Dnes je zbierka na rádio Lumen. Darcom Pán Boh zaplať.

 

–  V dňoch 27.-29. Septembra bude Celoslovenské večeradlo v Snine v kostole Povýšenia sv. kríža. Rozpis programu na jednotlivé dni je na plagátiku na výveske vzadu.

 

–  V dňoch 23. – 26. 10.2014 sa v Medjugorii uskutoční Medzinárodná púť pre ľudi s hendikepom. Hlavným organizátorom je združenie „Stretnutie“ z Čitluku v spolupráci farským úradom a „Matkinou dedinou“. Zhromaždenie účastníkov sa predpokladá vo štvrtok 23.10.2014 v popoludňajších hodinách. Farníci farnosti Medžugorie zabezpečujú pútnikom bezplatné ubytovanie a jedlo. Program púte počas dní – piatok, sobota, nedeľa –  bude naplnený workshopmi, prednáškami a modlitbou. V sobotu ráno je naplánovaná modlitba na vrchu zjavenia (Podbrdo). Prihlásiť sa treba do 25.09.2014 na e-mail adresu: gospa3@gmail.com sakristii sú pri. Cena dopravy je 75€ na osobu.

 

–  Pri východe z kostola si môžete zakúpiť novú Palmu.

 

X Kamenica

 

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolne potreby. Pán Boh zaplať!

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 27.9.2014 o 8.45 má ulica Osloboditeľov

 

Iveta Bugyiová

Nadežda Rošáková

Mária Čabáková

Oľga Paleneková

Dana Straniaková

Viera Hricová

Mariana Sojčáková

Iveta Hajčáková

Iveta Harbistová

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Daniel Orendáč, syn Jána a Márie r. Majzerovej a Lenka Harvaníková, dcéra Miroslava a Emílie r. Turovskej, ohlasujú sa prvý krát.

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required