Plavba loďou

Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. V tomto roku na túto nedeľu pripadol aj deň matiek. V našej farnosti aj deň prvého svätého prijímania. Aj keď neplánovane, ale vzniklo tu krásne prepojenie. Mamy, ktoré svoje deti priviedli na svet pred deviatimi rokmi priviedli v túto nedeľu svoje ratolesti do chrámu k dobrému pastierovi. V sprievode svojich najbližších, ale aj triednej učiteľky a ostatných veriacich farnosti vstúpilo 16 detí do farského kostola, aby po prvýkrát prijali Ježiša do svojho srdca. Duchovný otec ich „pozval na plavbu loďou“. Tou plavbou je ich život, ktorý sa začal už pred deviatimi rokmi, keď ich rodičia priniesli na krst. Na tejto plavbe nesmie chýbať povinná výbava, akou je kompas, kotva, kormidlo, plávacie koleso, veslo – sviatosti, viera, modlitby, podpora zo strany rodičov, krstných rodičov i nás ostatných veriacich. Deň prvého svätého prijímania je akousi pomyselnou krátkou zastávkou, aby načerpali nových síl a aby do ich života pribudol priateľ, s ktorým bude táto plavba istejšia – Ježiš v eucharistii. Po tejto krátkej zastávke plavba pokračuje ďalej. Tým správnym smerom ich môžu smerovať aj modlitby nás dospelákov.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required