Oznamy 22.3.2015

Farské oznamy 22.3.2015

5. PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

23.3.

Utorok

Féria

17.30

+Marián Kyslaň – 1 výr.úm.

16.30

+Mária Vaceľová – 1.výr.úm.

24.3.

Streda

Zvestovanie Pána,

Slávnosť

7.00

+František +Mária +František

16.30

+Jozef +Anna Paroví

25.3.

17.30

Za zdr. a B. pož. Samuela – 18 r.ž.

Štvrtok

Féria

7.00

+Alžbeta +Jozef

26.3.

Piatok

Féria

7.00

+Ján +Pavlína

27.3.

Sobota

Féria

17.30

+Štefan +Anna Manekoví

28.3.

Nedeľa

Kvetná nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Márie

29.3.

10.30

Zdr. a B. pož. Tomáša s rod.

Spoločné oznamy

V utorok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Pápež František včera napoludnie vymenoval nového rožňavského biskupa. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

V stredu máme slávnosť Zvestovania Pána. Po večernej sv. omši pôjdeme v sprievode modliac sa krížovú cestu k pamätníku nenarodeným deťom na miestnom cintoríne.

Z KBS sme dostali toto vyhlásenie: V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými cirkvami vyhlasujeme celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá  sa uskutoční pri všetkých bohoslužbách na Kvetnú nedeľu, dňa 29. marca 2015. Rovnako sa obraciame na všetkých veriacich s naliehavou prosbou o modlitby za mier a zmierenie medzi národmi. Nech naša konkrétna pomoc a modlitba prispejú k zmierneniu utrpenia a k skončeniu špirály násilia. Tieto tragické udalosti potvrdzujú, že zachovávanie náboženskej slobody je základným predpokladom rozvoja každej spoločnosti.

V stojane vzadu je nová Palma, ktorej prílohou je spovedné zrkadlo a okrem iného je v nej rozpis predveľkonočného spovedania.

V piatok dopoludnia pôjdem spovedať chorých, ku ktorým chodím každý prvý piatok. Budúci týždeň v pondelok pôjdem k tým chorým, ktorí chcú pristúpiť ku sv. spovedi pred Veľkou nocou. Môžete chorých nahlásiť do budúcej nedele v sakristii. Predveľkonočná spoveď v našej farnosti bude v sobotu od 14.00 do 15.00 v Kamienke a od 14.00 do 17.30 v Kamenici

 

Kamenica nad Cirochou

Dnes popoludní o 14.00 pozývam na modlitbu krížovej cesty.

Upratovanie kostola v sobotu 28.3.2015 o 8.45 má ulica Partizánska.

Gabriela Margitanová

Oľga Ščerbanovská

Drahoslava Miková

Martina Vrabľová

 

Mária Hajčáková

Jozef Žinčák

 

 

 

 

Kamienka

Rozpis úmyslov sv. omši ako je uvedené v Palme sa nezhoduje s tým, ako budú tento týždeň sv. omše v Kamienke. Prosím všimnite si zmenu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required