Začíname

V najbližších týždňoch sa v našej farnosti začne príprava na prijatie sviatosti birmovania. Každý mladý človek, ktorý požiadal o vstup do prípravy mal uviesť, prečo chce prijať túto sviatosť. Dve najčastejšie odpovede na túto otázku hovoria o tom, že mladí chcú vedieť viac o svojej viere a zdokonaliť sa v nej. Druhou odpoveďou je, že chcú prijať dary Ducha Svätého. Podarí sa im to?
Do tejto prípravy vstupuje takmer 40 mladých z našej farnosti. Pozývame všetkých: rodičov, súrodencov, kamarátov našich birmovancov, ale aj ostatných veriacich ku modlitbe na tento úmysel. Prípravu budú sprevádzať adorácie, spoločné modlitby i duchovné podujatia v našom kostole. Nebuďme ľahostajní k tejto výzve, veď ide o našich mladých – o našu budúcnosť. Pomôžme týmto mladým ľuďom rásť vo viere. Zapojme sa všetci.

Čo je birmovanie?
Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Kto sa v slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania krizmou, dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej Cirkvi.
Skôr ako tréner pošle hráča na futbalové ihrisko, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne možno chápať aj birmovanie. Aj na našom pleci je položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života. Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach. Vnímame jeho pomoc. Nechceme sklamať jeho dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu pre neho. Stačí len chcieť a počúvať ho.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required