Bolo veselo

Uplynulá sobota sa v našej farnosti niesla v duchu veselosti, príjemnej zábavy, ale aj spoločenstva. V miestnom kultúrnom dome sa konal 3. farský ples našej farnosti. Už úvodný tanec mladých zo spoločenstva Sv. Rodiny fungujúceho pri našej farnosti prezrádzal, že ples bol poctivo pripravovaný mnohými dobrovoľníkmi týždne dopredu. Úvodný príhovor a modlitba odpálili zábavu pretkávanú tancom, kultúrou – v podobe vystúpení žiakov umeleckej školy VIA ARTO z Humenného, chutným jedlom a veselými rozhovormi. Nechýbala ani tombola, kde aj napriek hodnotnejším cenám, najväčšia radosť bola z výhry fúrika. Nech aj takéto spoločenské podujatia upevňujú naše vzťahy a dávajú vzrast našej farskej rodine. Vďaka patrí organizátorom.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required