Odpustová slávnosť

Na 7. veľkonočnú nedeľu sa vo farskom kostole konala odpustová slávnosť z titulu sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod sa veriacim prihovoril Mons. Profesor Jozef Jurko.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.