„Fandite v tom správnom tíme!“

Na sviatok Zoslania Ducha Svätého sa vo filiálnom kostole konala odpustová slávnosť  z titulu sviatku sv. Jána Nepomuckého. Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Martin Rečlo, kaplán zo sninskej farnosti. V príhovore povzbudil veriacich, aby povzbudzovali v tom správnom tíme, v tíme Ducha Svätého. „Buďte svätí tam, kde ste poslaní. V kňazstve, v manželstve, v rodičovstve. A duch svätý vám v tom pomôže.“

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required