Púť do Fatimy, Turín

Turín

 

Hneď ráno po raňajkách sme vyrazili do Turína, kde sme dorazili o pol druhej poobede. Na mieste nás už čakal dnešný sprievodca sprievodca Marek, diakon salezián. Marek je rodák z Humenného a veľmi podrobne nám porozprával o histórii miesta, kde žil a pôsobil sv. Don Bosco. Nazýva sa Valdocco, je to miestna časť Turína. Najprv tu Don Bosco žil len v jednej izbe. Tým, že chlapcov z ulice, o ktorých sa Don Bosco staral, pribúdalo Valdocco sa stále rozširovalo. V súčasnosti je tu Kostol sv. Františka Salezského, Bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov (v tejto bazilike sú uložené zostatky Dona Bosca. Pod touto bazilikou je Kaplnka relikvií, kde je až 300 relikvií rôznych svätých), škola a internát, kde sa učia a bývajú budúci kňazi saleziáni. Súčasťou prehliadky bol krátky film s názvom Izbičky Dona Bosca. Tieto izby (miesta, kde žil Don Bosco) dnes slúžia ako múzeum. V tomto múzeu sme videli napr. posteľ Dona Bosca, jeho pracovňu, oblečenie, fotografie, jeho kreslo a pod. O 15.00 sme mali svätú omšu v Kaplnke Pinardi, ktorú celebroval náš duchovný otec Peter spolu s diakonom Marekom, ktorý sa nám prihovoril aj v kázni. Po prehliadke Valdocca sme sa vybrali do Katedrály sv. Jána Krstiteľa. V tejto katedrále sa nachádza turínske plátno – plátno, v ktorom bolo uložené do hrobu telo Ježiša Krista. Originál plátna sme nevideli, ten sa vyberá len pri mimoriadnych udalostiach, videli sme miesto, kde je uložené a tiež film o turínskom platne. Z katedrály sme sa všetci vybrali na hlavné námestie Turína. Odtiaľ sme videli vežu najvyššej budovy v meste. Potom sme niekoľkými uličkami prešli priamo pod túto budovu. Ide o bývalú židovskú synagógu. Dozvedeli sme sa, ze podľa miestneho zákona žiadna iná budova nemôže byť vyššia ako táto veža. Na tomto mieste sa s nami Marek rozlúčil. Nám vtedy začal voľný program v meste Turín. O 22.00 sme sa všetci stretli na námestí a spoločne sme sa vybrali k nášmu autobusu. O 23.00 sme vyrazili na dlhú cestu domov. Počas cesty sme sa niekoľkokrát modlili ruženec, spievali piesne na oslavu Pána Boha a Panny Márie, mali niekoľko prestávok. Na tejto ceste nám pán farár požehnal všetky veci – ružence, sochy, obrázky a ďalšie suveníry, ktoré sme na našej púti kúpili. O pol siedmej večer sme všetci šťastní a vďační Pánu Bohu dorazili do Kamenice nad Cirochou.

foto

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required