8. októbra 2017 sa po niekoľkomesačnej príprave konečne dočkali. Birmovanci. 51 mladých ľudí, ktorí neraz s nevôľou prichádzali na stretká, sa konečne dočkalo toho dňa “D”, v ktorý z rúk otca biskupa dostanú pomazanie na čelo. V nedeľu, pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod pristúpili k oltáru, aby im pomocný…