koncert

S hudbou v srdci


Súkromná umelecká škola Múza zorganizovala sériu koncertov pod názvom “S hudbou v srdci”. Jeden z takých koncertov sa konal aj v našom farskom kostole 7. septembra 2017 po večernej svätej omši. V programe ako hosť vystúpil detský spevácky zbor Severáček, ktorý pricestoval do Humenného z českého Liberca a ktorý zároveň sprevádzal svojím spevom aj svätú omšu pred koncertom. Koncert začínal spevom Speváckeho zboru mesta Humenné. V programe vystúpil aj detský spevácky zbor Lienka z Humenného, Womanvocal – ženský komorný zbor, sólistky Zuzana Dirbáková, Mária Havriľáková. Počas koncertu vystúpili aj Miška Blahová, ktorá vystúpila s hrou na priečnej flaute a aj naša kantorka Zuzana Sedláčková so sólovým spevom. Na záver koncertu vystúpili deti i dospelí spoločne spievanou Omšou za mier.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required