omša pri Obrázku 2017

Vystúpiť na horu lásky


„Dnes sme tu na horu vystúpili  každý svojím spôsobom. Teraz je už potrebné vystúpiť na inú horu, horu lásky, horu stretnutia s Bohom”, povedal v úvode slávnostnej ďakovnej svätej omše celebrant vdp. Jozef Kozák. Svätá omša sa slávila na sviatok Sedembolestnej Panny Márie na „hure pri Obrázku”, ako poďakovanie Bohu a Panne Márii za ochranu počas vojnových časov. „Aj keď sú ženy brané ako slabšia časť ľudstva, práve pod krížom sa ženy prejavili silnejšie ako muži. Panna Mária s dôverou prijala svojho Syna a jeho utrpenie na kríži. V minulosti sa práve ženy prejavili ako tie, ktoré dokázali  pre svoje rodiny vyprosiť Božie milosti. Vaši otcovia vám ako dedičstvo zanechali toto miesto, kde sa modlili za svoju ochranu. Čo zanecháte vy svojim deťom?” zaznelo z úst celebranta počas príhovoru.

Na “hure” sa zišlo veľa veriacich, nielen z našej farnosti, ale aj z okolitých farnosti. Po slávnostnom požehnaní na prítomných čakal guláš.

foto

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required