misie 1. deň

Každý z nás je pre Boha dôležitý

Konečne. Je tu čas, na ktorý sme tak dlho čakali, čas, na ktorý sme sa modlitbami pripravovali. Čas misií. Pri svätej omši v sobotu o 18.00 hod sme sa prvýkrát stretli s pátrami misionármi z kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Po privítaní duchovným otcom sme spoločne zvolávali Ducha svätého. V príhovore nám páter Michal priblížil, čo je posolstvom misií. Každý z nás dostal od Boha talent – svoj život. Sme tu na svete, aby sme ho zveľaďovali. Boh každého jedného z nás hľadá, nie deň, nie dva, ale kým nás nenájde. Zároveň máme byť pripravení, lebo nevieme ani dňa ani hodiny. V závere svätej omše sme boli pozvaní k jednotlivým stretnutiam počas celého týždňa misií.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required