Oznamy 29.8. – 4.9. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 29.8. – 4.9. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Spomienka

18.00

+ Štefan, 10 výr.

Utorok 30.8.

Féria

18.00

Za požehnanie Jána 80 r. ž.

Streda 31.8.

Féria

18.00

+Ján

17.00

Štvrtok 1.9.

Féria

8.00

Za požehnanie Petra a Ivety s rodinou

Piatok 2.9.

Féria

18.00

+Ján

17.00

Sobota 3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Spomienka

9.00

Za zomrelých rodiny Čabákovej a +Vladimír

Nedeľa 4.9.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Milana, 50 r.ž.

9.15

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

> Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom.

Spovedať budem v Kamenici:

V pondelok popoludní od 16.00 do 17.50 hod.

V utorok dopoludnia od 10.00 do 12.00 a popoludní od 16.00 do 17.50 hod

V stredu dopoludnia od 10.00 do 12.00 hod.

V Kamienke

V stredu popoludní od 14.30 do 16.50 hod.

> V piatok dopoludnia pôjdem k chorým. Začnem ráno o 8.00 v Kamenici a potom sa presuniem do Kamienky. Je potrebné, aby v domácnosti kde je chorý bol pripravený stôl prikrytý bielym obrusom a na ňom postavený kríž a sviečka, mištička s vodou a biely ručník, alebo servítka. Na chorých sa nevzťahuje Eucharistický pôst. Teda môžu prijať lieky aj pokojne sa najesť.

> „Bodka za prázdninami“ pre deti sa bude konať nie 1. septembra ako bolo vyhlásené v nedeľu, ale 3.9.2011 v sobotu. Celý program začne o 9.00 detskou sv. omšou, na ktorú srdečne pozývam deti aj rodičov. Po sv. omši bude registrácia súťažiacich a program bude pokračovať vo farskej záhrade. Kto by mal záujem ešte nejako pomôcť, ďalšie stretnutie bude v stredu po sv. omši na fare.

> Dnes po sv. omši je zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať za vašu obetu.

> Upratovanie kostola v piatok 2.9.2011 ul. Gaštanova,

Mária Stašková Emília Kamenická Božena Kličová

Mária Hafincová Gabriela Gajdošová Naščáková

Mária Batoreková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required