Oznamy 29.8. – 4.9. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 29.8. – 4.9. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Spomienka

18.00

+ Štefan, 10 výr.

Utorok 30.8.

Féria

18.00

Za požehnanie Jána 80 r. ž.

Streda 31.8.

Féria

18.00

+Ján

17.00

Štvrtok 1.9.

Féria

8.00

Za požehnanie Petra a Ivety s rodinou

Piatok 2.9.

Féria

18.00

+Ján

17.00

Sobota 3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Spomienka

9.00

Za zomrelých rodiny Čabákovej a +Vladimír

Nedeľa 4.9.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Milana, 50 r.ž.

9.15

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

> Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom.

Spovedať budem v Kamenici:

V pondelok popoludní od 16.00 do 17.50 hod.

V utorok dopoludnia od 10.00 do 12.00 a popoludní od 16.00 do 17.50 hod

V stredu dopoludnia od 10.00 do 12.00 hod.

V Kamienke

V stredu popoludní od 14.30 do 16.50 hod.

> V piatok dopoludnia pôjdem k chorým. Začnem ráno o 8.00 v Kamenici a potom sa presuniem do Kamienky. Je potrebné, aby v domácnosti kde je chorý bol pripravený stôl prikrytý bielym obrusom a na ňom postavený kríž a sviečka, mištička s vodou a biely ručník, alebo servítka. Na chorých sa nevzťahuje Eucharistický pôst. Teda môžu prijať lieky aj pokojne sa najesť.

> „Bodka za prázdninami“ pre deti sa bude konať nie 1. septembra ako bolo vyhlásené v nedeľu, ale 3.9.2011 v sobotu. Celý program začne o 9.00 detskou sv. omšou, na ktorú srdečne pozývam deti aj rodičov. Po sv. omši bude registrácia súťažiacich a program bude pokračovať vo farskej záhrade. Kto by mal záujem ešte nejako pomôcť, ďalšie stretnutie bude v stredu po sv. omši na fare.

> Dnes po sv. omši je zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať za vašu obetu.

> Upratovanie kostola v piatok 2.9.2011 ul. Gaštanova,

Mária Stašková Emília Kamenická Božena Kličová

Mária Hafincová Gabriela Gajdošová Naščáková

Mária Batoreková

Článok publikovaný v kategórii Rok 2011.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.