Omša na Červenym Hrune

Omša na Červenym Hrune


Už po 4. krát sa v lese nad Kamienkou slúžila svätá omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Celá slávnosť začala krížovou cestou na pravé poludnie. Po nej nasledovalo krátke pásmo o slovanských vierozvestcoch. Potom slávil slávnostnú svätú omšu duchovný otec Peter Sepeši, správca farnosti.

foto

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.