Opočívaj v pokoji!

Odpočívaj v pokoji!

Vdp. Jaroslav Naščák

Narodil sa 14. 9. 1950 v Zemp. Hámroch.

Kňazskú vysviacku prijal 8.6.1974 v Bratislave. Pôsobil vo farnostiach: Jankovce, Sabinov, Prešov – sv. Mikuláša, Zborov, Sedlice, Pušovce, Sabinov a Kamenica nad Cirochou. Tu pôsobil 6 rokov, kde dňa 26.5.2011 náhle zomrel.

Rozlúčka so zosnulým kňazom sa konala v miestnom kostole 28.5.2011. Smútočnú sv. omšu slúžil pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik. Po nej boli jeho telesné pozostatky prevezené do rodnej obce.

 

V nedeľu 29.5.2011 sa v miestnom kostole konala sv. omša, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Bernard Bober. Po poslednej rozlúčke bol pochovaný na miestnom cintoríne.

Nech odpočíva v pokoji.

Dotĺklo srdce, ktoré tu bilo pre všetkých. Dňa 26. 5. 2011 zomrel kňaz vdp. Jaroslav Naščák. Náhle. Bez varovania, bez rozlúčky.

28. 5. 2011 Kostol v Kamenici nad Cirochou. Zaplňa sa miestnymi veriacimi, ale aj veriacimi z farností, v ktorých pôsobil.Prichádzajú kňazi, rehoľníčky a nakoniec aj biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý za zomrelého spolubrata slúži sv. omšu. Po rozlúčke sú jeho telesné pozostatky prevezené do rodiska.

29.5.2011 Zemlínske Hámre. Aj v jeho rodisku sa chcú so svojím zosnulým rodákom rozlúčiť. Prichádzajú ľudia z mnohých farností, mnoho kňazov a rehoľníčok, aj najbližšia rodina. Napokon aj arcibiskup Mons. Bernard Bober. Slúži zo zomrelého kňaza sv. omšu, pri ktorej si spomína na dlhoročné priateľstvo, spoločné kňazské roky.

Po sv. omši všetci spoločne vyprevádzajú telesné pozostatky na miestny cintorín, kde ich uložia do hrobu.

Tak ako verne slúžil Bohu po celý život, tak aj na posledné volanie Bohu neodporoval.

Nezabudneme. Nech odpočíva v pokoji.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required