Putovná socha Panny Márie Fatimskej.

Putovná socha Panny Márie Fatimskej

 

V našom farskom kostole od stredy 22.6.2Ol6 do soboty 25.6.2Ol6 bola putovná socha Panny Márie Fatimskej. Už o niekoľko mesiacov l3.mája 2Ol7 bude lOO.rokov od prvého zjavenia vo Fatime. Nezabúdajme, ba práve naopak, úpenlivejšie sa modlime modlitbu sv. ruženca za skoré víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie, za odprosenie všetkých urážok, ktoré sa dostávajú jej Nepoškvrnenému srdcu. Naše farské spoločenstvo každý deň pred sv. omšou sa modlilo  Večeradlo a vyprosovalo Božie požehnanie pre tento čas i budúce pokolenie. Putovná socha navštívila našu farnosť už v nedelu popoludní, keď socha dorazila do filiálneho kostola v Kamienke. Privítali sme ju z dôvodu prípravy na fatimskú sobotu v Obišovciach. Na tomto pútnom mieste 2. júla náš dekanát Snina odovzdá túto sochu ďalšiemu dekanátu, v ktorom bude socha až do ďalšej fatimskej soboty.O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.