PSP Kamienka

Výnimočný deň


Áno, dnešná nedeľa najsvätejšej Trojice bola výnimočná. Najmä pre päť rodín z našej filiálky Kamienky. V dnešnú nedeľu pristúpili dve dievčatá a traja chlapci po prvýkrát k Eucharistii. Včera im nebeský Otec prostredníctvom duchovného otca odpustil všetky ich detské hriechy a dnes prijali Ježiša po prvýkrát do svojho srdca. Dnes sa začala pre nich nová etapa života. Sprevádzaní svojimi rodičmi, krstnými rodičmi, súrodencami, ale aj veriacimi z farnosti zažili po prvýkrát ten okamih, kedy sa Ježiš stáva ich skutočným priateľom. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami.

foto

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.