Odpustová slávnosť v Kamienke

Odpustová slávnosť v Kamienke


Mučeník s českými koreňmi Ján Nepomucký je patrónom filiálneho kostola v Kamienke. Tohto svätca si pripomíname v liturgickom kalendári 16. mája. V tomto roku sme pripomenuli tohto svätca pri slávnostnej svätej omši v deň Turíc 15. mája. Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Vladimír Štefanič, kaplán z farnosti v Ohradzanoch. V príhovore nám pripomenul život svätca, ale aj to, že sme v roku milosrdenstva. Boh nám podáva milosrdnú ruku, no zároveň máme byť aj my milosrdní.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required