OZNAMY na týždeň 20. 5. 2013– 26. 5. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

SIEDMY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 20. 5. 2013– 26. 5. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 20.5.

Svätodušný pondelok

18.00

 

 

Utorok

21.5.

Féria

17.00

+Mária Rošková

18.00 detská

Za ZBP Evy s rod.

Streda

22.5.

Féria

18.00detská

+Jozef +Milan Tovarňákoví

 

Štvrtok 23.5.

Féria

18.00

Za ZBP Andrejka a Zuzky

 

Piatok

24.5.

Féria

18.00

+Simona Balogová

17.00

+Ján +Ján +Mária

Sobota

25.5.

Féria

8.00

+Štefan Majický

 

15.00

Sobáš Richter-Komarcová

Nedeľa

26.5.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

7.30

+Štefan Perháč- 10. výr. úm.

9.00

+Jozef +Anna +Ján

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY:

Michal Sabo – syn rodičov  Ondreja a Magdalény rod. Janekovej, nar. v Snine, bývajúci v Humennom a

Miriama Rudiková – dcéra Štefana a Márie rod. Ogurčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke,

ohlasujú sa prvý a druhý krát.

Robert Najčák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Orendáčovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ewelina Anna Chlebos – dcéra + Bogdana a Elizabiety, nar. v Olešnici, bývajúca v Twardogure,

ohlasujú sa druhý krát.

Ladislav Richter – syn rodičov +Ladislava a Anny rod. Tichákovej, nar. v Žiline, bývajúci v Žiline a

Katarína Komarcová – dcéra + Štefana a Márie rod. Sivčovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Dnešným sviatkom sa končí veľkonočné obdobie. Vstupujeme do cezročného obdobia, ktorému vlastnou je liturgická farba zelená. Trikrát počas dňa sa znova modlíme modlitbu Anjel Pána.
  • Na budúcu nedeľu pristúpia naši tretiaci k prvému sv. prijímaniu pri sv. omši o 10.30 vo farskom kostole. Spoveď prvoprijímajúcich bude v sobotu o 8.30. Rodičia, krstní rodičia a príbuzní, pristúpte ku sv. spovedi vo štvrtok počas adorácie od 17.00. V sobotu budeme spovedať dvaja ale hlavne deti. Nácvik deti bude v stredu po detskej sv. omši a v sobotu po spovedi.
  • Pán farár z farnosti Trhovište so svojimi veriacimi poprosil, či by mohli urobiť zbierku na výstavbu fary v našej farnosti. Dnes popoludní možno zaklopú aj na vaše dvere. Prosím vás, ak môžete a chcete pomôcť pomôžte, ak nie, zdvorilo im to vysvetlite a pôjdu ďalej. Sila kresťanov bola vždy v našej jednote a vzájomnej pomoci.
  • Zbierka na katolícke masmédia pred týždňom v Kamienke 40,-€; v Kamenici126,28,-€. Na budúcu nedeľu je zbierka na kostolné potreby. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!
  • Upratovanie kostola v piatok 24.5.2013 po večernej sv. omši majú rodičia prvoprijímajúcich detí.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required