Bosí karmelitáni medzi nami

Bosí karmelitáni medzi nami


Prvú septembrovú nedeľu navštívili našu farnosť bratia z Rádu bosých karmelitánov z Lorinčíka. Pri svätých omšiach nám otec Andrej a otec Bernard priblížili spiritualitu rádu, ktorá spočíva vo vnútornej modlitbe, a taktiež škapuliar, ktorý mohli veriaci prijať po sv. omšiach. Zároveň sme sa dozvedeli o činnosti bratov a o stavbe prvého kláštora karmelitánov na Slovensku.

Po svätých omšiach bolo prijatie nových členov do Škapuliara, zároveň sme mohli prispieť na stavbu nového kláštora:

– priamym prispením,

– kúpou knižnej publikácie či iného spomienkového predmetu,

– peňažným prevodom formou poukážky.

Výstavbu nového kláštora môžeme podporiť modlitbou alebo finančným darom zaslaným na: VÚB Banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 č. účtu:2649349054/0200

O činnosti tohto rádu sa môžeme dozvedieť viac na: www.bosikarmelitani.sk, www.karmel.pl

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required