rok zasväteného života

Rok zasväteného života.

Blahoslavená Sestra Zdenka Schelingová -31.júla 2015- 60. výročie smrti- rehoľníčka z Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža, obeť lásky i násilia, mučenica, prvá blahoslavená slovenského pôvodu.

„Za mrakmi je moje milované Slnko!“ Takto to napísala vo svojom Zápisníku. To Slnko bol jej nebeský ženích a mraky…tie v jej živote prišli veľmi skoro a boli veľmi tmavé.

Sestra Zdenka, vlastným menom Cecília Schelingová sa narodila na Vianoce r. 1916 v Krivej na Orave ako deviate dieťa rodičom Pavlovi a Zuzane Schelingovým. Vyrastala v rodine, kde sa žilo náboženským životom, základom čoho bola každodenná modlitba, pravidelná účasť na sv. omšiach a vrúcna úcta k Panne Márii. Ako 15-ročná vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža a prijala meno sestra Zdenka. V roku 1937 zložila sväté sľuby a odvtedy slúžila chorým ako ošetrovateľka. Do roku 1942 pôsobila  v nemocnici v Humennom. Bola vynikajúcou ošetrovateľkou, s veľkým ,láskavým srdcom, o čom svedčí tento zápis z jej knižky z r. 1937 od pacientok z Humenného: „ Našej milej, drahej a zlatého srdca Zdeničke venujú vďačné pacientky“. Odtiaľ odišla do Bratislavy do Štátnej nemocnice, kde pracovala ako laborantka a asistentka na RTG oddelení. V Zápisníku si zapísala: „ Od Pánovho oltára idem k oltáru svojej práce…Všade musím vedieť pokračovať v obete oltára …ohlasovať Kristovo slovo skôr príkladom, ako slovami , vyznávať Krista svojím životom“. No prišiel 20. február 1952 a do nemocnice prišla Štátna bezpečnosť. Zdenka si vzdychla: „Už je to tu, pôjdem aj ja…“ Prečo takýto povzdych ? Iste mala pred očami kňaza, ktorému pomohla v noci uniknúť ,keď šálkou čaju uspala strážcu. Mala pravdu. Od tejto hodiny nastali pre Zdenku „zamračené“ dni, ťažká cesta krutého mučeníctva. Bola odsúdená za velezradu na 12 rokov väzenia. Hrozne, strašne trpela surovosťou vyšetrovateľov , ktorí od nej chceli  vynútiť nepravdivé, falošné priznanie . Ako to sama povedala spoluväzenkyni, spolutrpiteľke, ktorá sa o ňu dobrovoľne starala vo väzenskej nemocnici, oblečenú ju strčili do kade s vodou a držali hlavu pod vodou, kým nelapala  po dychu. Spravili to viac ako 10-krát a keď už nemohla dýchať a omdlievala, prestali. Potom ju takto mokrú strčili do cely. Pod hlavu si dala aspoň svoju topánku, aby neležala na studenom betóne. Vyšetrovatelia nepoznali zľutovania. Musela znášať ponižovanie, hlad, zimu, mučenie a týranie, noci v ktorých jej nedopriali spánku. O úteku kňaza chceli vedieť všetko, hlavne osoby, s ktorými spolupracovala. Keď to odmietla, pomstili sa jej tak, že jej zviazali ruky, strhli z nej šaty a vytiahli ju na skobu upevnenú na plafóne. Potom ju obstáli traja muži s obuškami a surovo bili, až kým neupadla do bezvedomia… Keď súd zistil, že Zdenka umiera a nič ju už nezachráni, rýchlo ju prepustili, aby nezomrela ako mučenica v žalári. Zomiera na následky krutého mučenia, ale s odpustením svojim trýzniteľom, v nemocnici v Trnave 31. 7. 1955 ako 39-ročná so slovami: „ Boh tak chce, nech sa stane božia vôľa“. V roku 2003, 14. septembra, ju Sv. Otec Ján Pavol II. vyhlásil v Bratislave za blahoslavenú. Proces kanonizácie sestry Zdenky sa začal 11. 3. 2014. Relikvie sestry Zdenky sú uložené aj v našom farskom kostole v Kamenici nad Cirochou.

Zdroje: Máriina doba č. 4/20003, článok – Mariánski ctitelia, ktorý zostavil Mons. ThDr. Boris Travenec, čerpajúc z knihy Antona Habovštiaka : Za mrakmi je moje milované Slnko –kniha o utrpení sestry Zdenky    a z knihy Meditácie a modlitby sestry Zdenky.                             

…stalo sa to vlastne nedávno, v dobe, ktorú sme mnohí zažili. Mnohí a zvlášť kňazi a zasvätení na ňu pamätajú až príliš bolestne a mnohí v nej položili život, i keď už nebola vojna. No bol to vnútorný, dlhoročný boj režimu proti Bohu, zaznávajúci slobodu, zvlášť náboženskú. A keď ešte aj dnes pochvaľujeme vtedajšie sociálne istoty, tieto istoty neboli pre všetkých a nesmieme povedať, že sa nás utrpenie a perzekúcie ľudí verných v tom čase Bohu netýkajú. Vďaka mučeníkom tej doby, medzi ktorých Zdenka nepochybne patrí, my, naše deti, môžeme smelo vyznávať svoju vieru, ísť do kostola, na púte, dať deti na náboženstvo. Vážime si to? Tieto dni v slobode nie sú samozrejmosťou, boli draho vykúpené. Buď za to Bohu chvála a vďaka!

Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás!

MODLITBA za svätorečenie bl. sestry ZDENKY, panny a mučenice.

Otče, Ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého a dal jej milosť, aby podľa príkladu Ježiša Krista viedla kresťanský rehoľný život až po hrdinskú mučenícku smrť .

Prosíme Ťa, udeľ nám milosť… (vysloviť svoju prosbu), o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju Cirkev čoskoro pripočíta k svojim svätým.

Daj zároveň, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom presvedčivého kresťanského života a veľkej úcty k sviatosti kňazstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

farníčka Anna

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required