Rok Sedembolestnej v našej farnosti

Rok Sedembolestnej v našej farnosti

1. januára sme vstúpili do nového roka. Nielen do toho 2014, ale aj do roka Sedembolestnej Panny Márie. Vyhlásili ho konferencia biskupov Slovenska a dôvodom je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Sedembolestnej  Panny Márie a 50. výročie vyhlásenie Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska. Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne. Aj v našej farnosti prebieha táto príprava. Každá rodina, ktorá sa rozhodne uctiť si Pannu Máriu, môže prijať medzi seba, do svojho rodinného kruhu, pietu Sedembolestnej. V nedeľu pri svätej omši prijme daná rodina z rúk kňaza sochu a potom celý týždeň sa pri tejto soche celá rodina, alebo aspoň jeden člen tejto rodiny pomodlí ruženec. V nasledujúcu nedeľu potom v úvode svätej omše odovzdá túto pietu naspäť kňazovi, ktorý zverí túto rodinu pod ochranu Sedembolestnej Božej Matky. Každý z nás má možnosť namiesto večerného polihovanie pred televízorom uctiť si Božiu Matku aj takýmto spôsobom. Veľakrát ľudia putujú k Panne Márii na rôzne pútnické miesta, teraz máme možnosť tiež putovať. Nestojí nás to veľa, nepotrebujeme si vybavovať žiadne dovolenky v práci, nemusíme hľadať žiadne cestovné spojenia do daného pútnického miesta.  Teraz stačí putovať doma, nájsť tejtosoche vhodné miesto vo svojom príbytku a putovať k nej každý večer po celodenných povinnostiach. Zomknúť sa ako rodina a stráviť spoločný čas modlitbou. „ Svätý ruženec, modlitba k Ježišovi a Panne Márii prednesená spoločne, je vzácnou chvíľou ďalšieho utuženia rodinného života a priateľstva. Naučme sa viac modliť v rodine, modliť sa ako rodina“ Toto sú slová svätého otca Františka  a myslím, že majú niečo do seba.  Každú sekundu strávenú v Božej prítomnosti nám Boh stonásobne odplatí. Preto nebojme sa prijať sochu Sedembolestnej do svojej rodiny.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required