Oznamy 09.03.2014

Farské oznamy 09.03.2014

1. Pôstna nedeľa

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

7.00

+Anna +Jozef Šedzmákoví

10.3.

Utorok

Féria

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Anny Pastírovej – 50 r.ž.

16.30

+Anna +Ján

11.3.

Streda

Féria

12.3.

Štvrtok

Féria

17.30

Za zdravie aBožie požehnanie Pavliny Mažerikovej – 75 r.ž.

16.30

+Klára +Dušan

13.3.

Piatok

Féria

14.3.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Veronika  – 25. výr. úmrtia

15.3.

Nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie  Anny Hrubovčákovej – 70 r.ž.

9.00

Za zdravie a Božie 6požehnanie Ivety

16.3.

10.30

Za farnosť

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Do budúcej stredy ma zastupujú kňazi z farnosti Snina mesto. V prípade potreby kňaza k chorému alebo v prípade pohrebov volajte 0918 601 0510918 601 051 .

–  Znova máme možnosť obetovať 2% svojej zaplatenej dane a venovať ich na pastoráciu deti a mládeže v našej farnosti. Vzadu si môžete vyzdvihnúť tlačiva v stojane pri časopisoch. Vopred Pán Boh zaplať.

–  Veriaci z farnosti Pavlovce nad Uhom nám ponúkajú veľkonočných baránkov, ktorých niekoľko týždňov s veľkou ochotou piekli veriaci tejto farnosti a ručne ich ozdobovali. Baránky môžu byť veľmi peknou veľkonočnou ozdobou našich príbytkov, ale dajú sa aj konzumovať. Zakúpením si veľkonočného baránka im pomôžeme dokončiť stavbu farskej budovy a pastoračného centra v ich farnosti, ktoré slúži na stretávanie sa všetkých ľudí a na rozličné akcie s deťmi, mládežou, dospelými či seniormi. Odporúčaná cena za baránka je 5 eur. Veriaci z Pavloviec už vopred ďakujú za pomoc a ochotu. Baránky budú k zakúpenie od utorka.

–  Dnes je jarná zbierka na katolícku charitu. Darcom už vopred Pán Boh zaplať!

 

X Kamenica

–  Počas pôstneho obdobia pozývam všetkých, obzvlášť naše rodiny na modlitbu Krížovej cesty. V piatok stále o 17.30 a v nedeľu o 14.00.

 

–  Od pondelka začne deviatnik k sv. Jozefovi. V pondelok, keďže je sv. omša ráno, bude po sv. omši. V dňoch, keď sv. omša nebude, tak sa budeme modliť o 17,30 hod. a keď bude sv. omša tak 45 minút pred sv. omšou.

 

–  Vo štvrtok k nám prídu misijné sestry Služobnice Ducha Svätého z Ivanky pri Nitre. Po sv. omši bude stretnutie s nimi a prednáška o rodine a zamyslenie s projekciou. Všetci ste srdečne pozvaní.

–  Upratovanie kostola v sobotu 15.3.2014 o 8.45 hod. má Železničná ulica.

Ľubica Sousedeková

Angela Doležiová

Dana Babincová

Martina Šedzmáková

Helena Chovancová

 

 

 

 

 

X Kamienka

– Počas pôstneho obdobia pozývam všetkých na modlitbu Krížovej cesty. Tento týždeň v piatok o 16.30 a v nedeľu o 14.00.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required