Božie Telo

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť  z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6,51)


Áno, Kristus sa nám dáva pod spôsobom chleba a vína. V každej čo i len najmenšej čiastočke chleba či v kvapke vína sa po premenení nachádza skutočný celý Kristus. Toto je podstata sviatku Božieho Tela, ktorý sa slávi vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice. V tento deň si uctievame Krista prítomného v Eucharistii slávnostným sprievodom ulicami našich miest i obcí. Takto si uctievame Krista aj v našej farnosti. Tento rok v nedeľu 22. Júna popoludní. Na miestnom cintoríne duchovný otec požehnal obnovený kríž a potom sme v sprievode prechádzali od jedného oltárika k ďalšiemu, aby sme si vypočuli slová evanjelia a zároveň kňaz požehnal prítomných veriacich, ale aj tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli prísť do sprievodu. Po príchode do chrámu zaznelo slávnostné Teba, Bože, chválime a napokon všetci prijali požehnanie s Eucharistickým Kristom. Slávnosť umocňovala dychovka, ktorá celý sprievod sprevádzala hudbou.

Foto tu

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required