Oznamy 29.06.2014

Farské oznamy 29.06.2014

13. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

+Alžbeta +Ján Vrábľoví

30.6.

Utorok

Féria

7.00

Po sv. omši spoveď

Za zdr. a Božie pož. Márie Čabakovej.

18.00

spoveď od 15.00

1.7.

Streda

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sviatok

18.00 spoveď od 15.00

+Michal +Alžbeta Čabakoví

2.7.

Štvrtok

SV. TOMÁŠA, apoštola

Sviatok

18.00 spoveď od 15.00

+Emil +Štefan +Jozef +Anna Karľoví

3.7.

Piatok

Féria

18.00

+Anna +Juraj +Jozef

17.00

+Michal Semanco – 1. výr. úm.

4.7.

Sobota

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Slávnosť

7.30

Za zdr. a B. pož. Márie Belančínovej – 65 r.ž.

12.00

Pri kríži

Za farnosť

5.7.

10.30

Za zdr. a B. pož. rod. Ščerbovej

Nedeľa

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Zdr. a Božie pož. Jany Vatahovej – 50 r.ž.

9.00

Za farnosť

6.7.

10.30

Za zdr. a B. pož. Jozefa Vatahu – 60 r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedám

v Kamenici: utorok po sv. omši ráno, v stredu a štvrtok od 15.00 do 18.00.

V Kamienke v utorok od 15.00 do 18.00. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

Povzbudzujem ku sv. spovedi hlavne žiakov a študentov, ktorým začínajú prázdniny. Ak máme pokoj v srdci, môžeme ho prežívať aj navonok.

 

–  V stredu 2.júla na sviatok Návštevy Panny Márie, hodinu pred sv. omšou bude večeradlo.

 

–  V stredu sa koná púť do Levoče. Odchod autobusu ráno o 5.00 od kostola. Cena za dopravu je 8,-€. Zatiaľ sú ešte voľné miesta. Nahlásiť sa môžete v sakristii.

 

–  Tento týždeň vo sobotu máme sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše v Kamenici budú ako v nedeľu, v Kamienke bude sv. omša zo sviatku v piatok večer o 17.00 a v sobotu o 12.00 na Červenom Hrune, kde sme pred rokom v tento deň požehnali kríž.

–  V pondelok o 15.00 sa na fare bude konať stretnutie animátorov a organizátorov Farského detského tábora. Účasť všetkých nutná. V pondelok tiež končí prihlasovanie detí do  tábora, ktorý začne budúci pondelok ráno o 8.00 sv. omšou. Vo farskom kostole.

 

–  Pri východe z kostola si môžete zakúpiť posledné predprázdninové číslo farského spravodaja Palmy a Katolícke noviny.

 

X Kamenica

–  Birmovanci obetovali na kostol 216,55,- €, Z oltárikov darovali na kostol 100,- Eur (ul. Ružová, Jarná a Čsl.armády)

–  Na dnešnú nedeľu je predpísaná zbierka na Dobročinné ciele sv. Otca. Keďže máme dnes zbierku na náš kostol, túto zbierku budeme mať na budúcu nedeľu. Všetkým darcom ktorí prispejete ne tieto zbierky, vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

–  Upratovanie kostola v piatok 4.7.2014 o 18.30 má ulica Humenská

Slávka Gaľová

Emília Hrivňáková

Gaabriela Bodzionyová

Ján Vitkovič

Adriana Burdová

Viera Šepeľová

Tatiana Šedzmáková

 

 

 

 

X Kamienka

–  Na dnešnú nedeľu je predpísaná zbierka na Dobročinné ciele sv. Otca. Keďže dnes máme zbierku na náš kostol, túto zbierku budeme mať na budúcu nedeľu. Všetkým darcom ktorí prispejete ne tieto zbierky, vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

– Ďakujem všetkým chlapom, ktorí včera boli na brigáde pri kostole.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required