Dieťa je dar, nie nepriateľ

Dieťa je dar, nie nepriateľ


25. marec je dňom počatého života. V tento deň si pripomíname aj sviatok Zvestovania Pána. Deň, kedy Mária, jednoduché nazaretské dievča, dala Bohu svoje fiat – áno, nech sa stane Božia vôľa. Tento deň sme aj v našej farnosti dali áno životu. Pri slávnostnej svätej omši si mnohí veriaci  adoptovali dieťa – duchovná adopcia už počatého dieťaťa. Každý, kto sa rozhodol duchovne si osvojiť takéto dieťa, zložil v závere svätej omše sľub každý deň sa modliť za takéto dieťa. Nikto nepozná meno, pohlavie či národnosť dieťaťa. O takomto dieťati vie len Boh. Po zložení sľubu začala krížová cesta, taký spoločný farský pochod za život. Prechádzajúc ulicami obce sme sa zamýšľali nad osudmi počatých detí. Krížová cesta vyvrcholila na miestnom cintoríne, kde bol posvätený pomník nenarodených deťom, ktorý dala postaviť miestna organizácia Únie žien Slovenska.

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required