Oznamy 27.07.2014

Farské oznamy 27.07.2014

17. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

spoveď po sv. omši

+Michal +Mária Mikoví

28.7.

Utorok

Sv. Marty

Spomienka

7.00

spoveď po sv. omši

+Ján +Veronika Hajčákoví

spoveď od 15.00

18.00

29.7.

Streda

Féria

spoveď od 16.00 18.00

+Mária +Ján Krajníkoví

30.7.

Štvrtok

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Spomienka

spoveď od 16.00

18.00

+Jozef +Rozália Dráboví

31.7

Piatok

Sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

Na úmysel darcu

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Miša

1.8.

Sobota

Féria

8.00

+Michal Dubas

2.8.

Nedeľa

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdr. a B. pož. rod. Rošákovej

9.00

+Mária Liptáková

3.8.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

 

–  Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedám:

 

V Kamenici: pondelok po sv. omši, utorok po sv. omši, stredu od 16.00, vo štvrtok od 16.00

 

V Kamienke: utorok od 15.00

 

V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

 

–  Vstupujeme do obdobia blízkej prípravy na misie, ktoré budú v našej farnosti od 15.-23.11.2014.

 

–  V sobotu 2. Augusta možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

 

–  Na budúcu nedeľu sa koná odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej v Snine. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 celebruje P. Prof. Miroslav Konštanc OP., rektor pápežskej univerzity Angelicum v Ríme. Bližší program odpustu si môžete pozrieť na výveske.

 

 

 

X Kamenica

 

–  Zbierka na kostolné potreby za júl bude na budúcu nedeľu.

 

–  Na kostol obetovali z krstu rod. Mošková 50,-€; z pohrebu Pavlíny Pavlišinovej 50,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

 

–  Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny.

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 2.8.2014 o 8.45 má ulica Osloboditeľov

Mária Majická

Vlasta Ištoková

Jolana Boňková

Anna Sojčáková

Oľga Šedzmáková

Anna Ďuričková

Eva Hodáková

 

 

 

 

X Kamienka

–  Zbierka na kostol za mesiac júl bude po domoch. Darcom vopred Pán Boh zaplať.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required