OZNAMY na týždeň 8. 7. 2013– 14. 7. 2013

ŠTRNÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 8. 7. 2013– 14. 7. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 8.7.

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Márie Belančínovej

 

Utorok

9.7.

Féria

8.00

+Jozef +Mária Hricoví

 

Streda

10.7.

Féria

 

 

Štvrtok

11.7.

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY Sviatok

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Magdy – 60 r.ž.

 

Piatok

12.7.

Féria

18.00

+Jozef +Anna Žinčákoví

17.00

Zdr., B. pož. Pavla Urbana

Sobota

13.7.

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Anny a Jána – 50 r. spol. ž.

 

Nedeľa

14.7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Jozefa – 50 r.ž.

10.30

+Mária Kovaľová

OHLÁŠKY:

Vladimír Vataha – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Vaceľovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ivana Gičová – dcéra Dušana a Jany rod. Sojčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Slavomír Belančin –syn +Jána a Daniely rod. Čopikovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Simona Rajňáková – dcéra Jána a Ivety rod. Porvažníkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Modre nad Cirochou ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 14.00 hod. bude stretnutie ružencového bratstva.
  • Zajtra sa začína náš farský tábor. Preto sv. omše počas týždňa budú v trocha netradičných časoch. Každodenný program začína ráno o 8.00 sv. omšou, kde rodičia dovedú deti a tu sa už zaradia do svojich skupiniek. Inštrukcie pre deti a rodičov, ak ste si ich už nevyzdvihli, sú v sakristii.
  • Aj tento rok môžeme spolu putovať do Gaboltova na púť k Škapuliarskej Panne Márii. Odchádzať sa bude v sobotu 20.7. o 12.30 a návrat po polnočnej sv. omši. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii.
  • Zbierka „Cent sv. Petra“ pred týždňom bola v Kamenici 181,-€; v Kamienke 24,-€. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Tento týždeň máme nové vydanie Palmy. Posledné v tomto školskom roku. Ďalšie číslo bude až v septembri.
  • Upratovanie kostola v sobotu 13.7.2013 o 8.45 má ulica Humenská.

Anna Krajníková

Anna Jacková

Eva Gregušová

Monika Čabáková

Anna Holovčáková

Mária Sojčáková

Jarmila Kopáčová

Článok publikovaný v kategórii Rok 2013.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.