OZNAMY na týždeň 8. 7. 2013– 14. 7. 2013

ŠTRNÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 8. 7. 2013– 14. 7. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 8.7.

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Márie Belančínovej

 

Utorok

9.7.

Féria

8.00

+Jozef +Mária Hricoví

 

Streda

10.7.

Féria

 

 

Štvrtok

11.7.

SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY Sviatok

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Magdy – 60 r.ž.

 

Piatok

12.7.

Féria

18.00

+Jozef +Anna Žinčákoví

17.00

Zdr., B. pož. Pavla Urbana

Sobota

13.7.

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Anny a Jána – 50 r. spol. ž.

 

Nedeľa

14.7.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Jozefa – 50 r.ž.

10.30

+Mária Kovaľová

OHLÁŠKY:

Vladimír Vataha – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Vaceľovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ivana Gičová – dcéra Dušana a Jany rod. Sojčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Slavomír Belančin –syn +Jána a Daniely rod. Čopikovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Simona Rajňáková – dcéra Jána a Ivety rod. Porvažníkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Modre nad Cirochou ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 14.00 hod. bude stretnutie ružencového bratstva.
  • Zajtra sa začína náš farský tábor. Preto sv. omše počas týždňa budú v trocha netradičných časoch. Každodenný program začína ráno o 8.00 sv. omšou, kde rodičia dovedú deti a tu sa už zaradia do svojich skupiniek. Inštrukcie pre deti a rodičov, ak ste si ich už nevyzdvihli, sú v sakristii.
  • Aj tento rok môžeme spolu putovať do Gaboltova na púť k Škapuliarskej Panne Márii. Odchádzať sa bude v sobotu 20.7. o 12.30 a návrat po polnočnej sv. omši. Je potrebné nahlásiť sa v sakristii.
  • Zbierka „Cent sv. Petra“ pred týždňom bola v Kamenici 181,-€; v Kamienke 24,-€. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Tento týždeň máme nové vydanie Palmy. Posledné v tomto školskom roku. Ďalšie číslo bude až v septembri.
  • Upratovanie kostola v sobotu 13.7.2013 o 8.45 má ulica Humenská.

Anna Krajníková

Anna Jacková

Eva Gregušová

Monika Čabáková

Anna Holovčáková

Mária Sojčáková

Jarmila Kopáčová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required