OZNAMY na týždeň 1. 7. 2013– 7. 7. 2013

TRINÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 1. 7. 2013– 7. 7. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 1.7.

Féria

 

 

Utorok

2.7.

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sviatok

18.00

+Peter Sedláček – 1. výr. úm.

17.00

Za farnosť

Streda

3.7.

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

Sviatok

18.00

+Ján Holub – pohrebná

 

Štvrtok

4.7.

Féria

18.00

Za zdr. a B. pož. Márie Maškuľákovej – 80 r.ž.

17.00

Za zdr. a Božie pož. Samuela a Lenky

Piatok

5.7.

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Slávnosť

7.30

Za zdr. a B.pož. Anny s rod.

12.00

Za zdr. a Božie pož. Bohu známej rod.

10.30

+Jozef Ilavský, kňaz

Sobota

6.7.

Féria

8.00

+Ján +Mária Krajníkoví

 

Nedeľa

7.7.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Ján Derďak -1.výr.úm.

10.30

Zdr. a B. pož. Jozefa Babinca s rod. – 55 r.ž.

OHLÁŠKY:

Slavomír Belančin –syn +Jána a Daniely rod. Čopikovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Simona Rajňáková – dcéra Jána a Ivety rod. Porvažníkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Modre nad Cirochou ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme

v Kamienke v utorok: 15.30-17.00;

v Kamenici   v stredu: 15.30-18.00;

v štvrtok 15.30-18.00.

Ku chorým nepôjdem v piatok, ale vo štvrtok dopoludnia. Prosím, dajte vedieť svojím chorým že prídem o deň skôr.

  • Od stredy beriem znova na sv. omše do konca roka 2013. Môžem prijať obmedzený počet úmyslov. Keď sa tento počet zaplní, znova nebudem brať.
  • Dnes končí prihlasovanie deti na tohtoročný farský tábor. Chcem poprosiť, aby ste si rodičia v priebehu týždňa vyzdvihli v sakristii konkrétne usmernenia k priebehu tábora, tiež inštrukcie čo je potrebné deťom vedieť.
  • V piatok je sviatok Sv. Cyrila a Metoda. V Kamenici sv. omše bude ako v nedeľu, v Kamienke bude sv. omša s platnosťou zo sviatku vo štvrtok večer o 17.00 pre tých, ktorí v piatok nemôžu ísť na sv. omšu na Červený hrun. Tam bude sv. omša slúžená v piatok o 12.00, teda napoludnie, pri ktorej bude požehnaný novopostavený kríž, ktorý tam bude vztýčený pri príležitosti roka sv. Cyrila a Metoda a ich 1150 výročia príchodu na Veľkú Moravu.
  • 2. Júla sa slávi odpustová sv. omša na Levočskej hore. Z našej farnosti tam pôjde autobus. Odchod bude ráno o 5.00.
  • Zbierka na farské a kostolné potreby pred týždňom bola v Kamenici 531,-€; v Kamienke 227,-€. Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola v sobotu 6.7.2013 o 8.45 má ulica Humenská.

Viera Šepeľová

Mária Remešníková

Magda Harvilíková

Eva Kvačeková

Ľudmila Lukáčová

Peter Ďuričko

Jana Badidová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required