Oznamy na týždeň 2.7. – 8.7. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347,  www.farnostknc.eu

DEVIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 2.7. – 8.7. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

2.7.

Návšteva Panny Márie Sviatok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Magdalény a Jána

 

Utorok

3.7.

Sv. Tomáša, apoštola Sviatok

18.00

Za farnosť

 

Streda

4.7.

Féria

7.00

Za zdr. a B. pož.Terezky a Zuzky

18.00

+ Jozef

Štvrtok 5.7.

SV. CYRILA A METODA Slávnosť

8.00

+Juraj +Mária

9.15

Za zdr., Božie požehnanie a úspech pre Veroniku

10.30

Za zdr. a Božie pož. Anny – 60r.ž

12.00 V KLINE

+Jozef

Piatok

6.7.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Jána s rod. – 50r.ž.

 

Sobota

7.7.

Féria

8.00

Za zdr. a Božie pož. Ľuboša

 

Nedeľa

8.7.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Moniky – 40 r.ž.

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie rodín Jána a Mareka

10.30

Za farnosť

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:


Róbert Dávid – syn rodičov Jána a Ľubice rod. Bužovej, nar. Vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Bystrom a

Daniela Goroľová – dcéra Milana a Ivety rod. Gunarovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.


Miroslav Brutvan – syn rodičov Milana a Pavlíny rod. Cenknerovej, nar. v Humennom, bývajúci v Humennom a

Ivana Batoreková – dcéra Mariána a Márie rod. Žinčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.


Peter Štofíra – syn rodičov Pavla a Margity rod. Dančovej, nar. v Snine, bývajúci v Belej nad Cirochou a

Gabriela Buriková – dcéra Jozefa a Márie rod. Kassaiovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.


Lukáš Čanda – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Hirjakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Monika Miková – dcéra Dušana a Valérie rod. Hrubovčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.


OZNAMY:


  • V pondelok je sviatok  Návštevy Panny Márie. Tí, ktorí ste sa prihlásili na púť do Levoče – odchádzať sa bude ráno o 5.00 od Kostola v Kamenici nad Cirochou. Nahlásení v Kamienke nastúpia na zastávke pri soche Jána Nepomuckého. Ešte sú voľné miesta. V Levoči na horu bude premávať kyvadlová doprava.
  • Tento týždeň je prvopiatkový. Budem spovedať

v Kamenici: utorok 15.00 – 18.00; streda 7.30 – 9.30;

v Kamienke: streda 15.30 – 17.50

V piatok ako zvyčajne pôjdem k chorým. Pozývam ku sv. spovedí obzvlášť žiakov a študentov, ktorým začínajú dni voľna. Majme poriadok v srdci a to je predpoklad, že môžeme mať poriadok aj v živote.

  • V dňoch 9.-14.6.2012 sa bude konať denný farský tábor pre deti našej farnosti. Dnes napoludnie končí nahlasovanie a odovzávanie prihlášok, aby sme už tento týždeň mohli robiť bezprostredné prípravy. Pripravený bude každodenný program, každý deň od 7.30 do 18.00 hod. Posledná noc z piatku na sobotu bude v prípade dobrého počasia v stanoch na farskej záhrade. Účastníkmi tábora môžu byť žiaci základných škôl. Zároveň prosím o pomoc spolupracovníkov a animátorov. Prípravné stretnutie bude na fare v pondelok po večernej sv. omši.
  • Tento týždeň došlo k zmene telefónneho čísla na farskom úrade. Staré číslo je zrušené a nové telefónne číslo je 0918 697 347.
  • Zbierka „Halier sv. Petra“ v Kamenici bola 121,85,-€ Zbierka tento mesiac v obci na kostol bola 2463,50,- € Z pohrebu Miroslava Zbraneka obetovali na kostol 50,-€, Z pohrebu Anny Kapuscinskej obetovali na kostol 70,-€. Novokňaz Slavomír Engel obetoval na kostol zvonček z primičnej sv. omše 593,-. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 7.7.2012 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Jolana Boňková

Anna Sojčáková

Oľga Šedzmáková

Anna Ďuričková

Eva Hodáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required