OZNAMY na týždeň 17. 6. 2013– 23. 6. 2013

JEDENÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 17. 6. 2013– 23. 6. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 17.6.

Féria

 

 

Utorok

18.6.

Féria

17.00

Za zdr. a B. pož. Anny Ľupčovej s rod. – 30 r.ž.

18.00

+Pavlína +Anna +Ján

Streda

19.6.

Féria

18.00

+Miroslav Zbranek – 1. výr. úm.

 

Štvrtok

20.6.

Féria

18.00

+Anna Kapuscinská – 1. výr. úm.

 

Piatok

21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Spomienka

18.00

+Jozef Majický

17.00

Zdr., B. pož.a pokoj Vladimíra a Mareka s rod.

Sobota

22.6.

Féria

8.00

+Miroslava +Jaroslav Tesařoví

 

Nedeľa

23.6.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Ján +Zuzana +Zuzana

10.30

+Jozef Ilavský, kňaz

OHLÁŠKY:

Vladimír Janovčík – syn rodičov Mariána a Ľubice rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Štefánia Vajsová – dcéra Štefana a Anny rod. Sakalíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke,

ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

  • Dnes popoludní o 14.00 hod. bude pobožnosť k Duchu Svätému.
  • V sobotu 22.6. o 10.00 h bude sláviť primičnú sv. omšu novokňaz Jozef Gumenický v kostole sv. Joachima a Anny v Dlhom n/Cir. Na túto slávnosť ste všetci srdečne pozvaní. Na novosvätencov pamätajme vo svojich modlitbách.
  • Irena Mažeriková obetovala na kostol 50,-€; Bohuznáma 20,-€. Pán Boh zaplať! Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať!
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náš farský spravodaj Palmu a Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v piatok 21.6.2013 o 8.45 má ulica Humenská.

Emília Hrivňáková

Slávka Gaľová

Gabriela Bodzionyová

Mária Langerová

Adriana Karchová

Ján Vitkovič

Adriana Burdová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required