púť do Poľska

Púť do Poľska


K zástupom pútnikov v práve končiacom Svätom roku milosrdenstva sa v dňoch 7. – 9. novembra 2016 pridalo aj 48 veriacich z našej farnosti, ktorí spolu s duchovným otcom vdp. Petrom Sepešim navštívili poľské pútnické miesta. Poľsko je krajinou, z ktorej vyšlo posolstvo Božieho Milosrdenstva prostredníctvom svätej Faustíny Kowalskej a je rodnou krajinou neúnavného šíriteľa tohto posolstva  svätého Jána Pavla II.

Prvým cieľom pútnikov bola  Čenstochová, známa predovšetkým Zázračným obrazom Panny Márie, tzv. Čiernou madonou na Jasnej Hore. Okrem prehliadky jasnohorského kláštorného komplexu sa pútnici zúčastnili ranného slávnostného odhaľovania zázračného obrazu za zvukov fanfár, svätej omše v poľskom jazyku pred obrazom v Kaplnke Matky Božej a omše v Ružencovej kaplnke, ktorú celebroval náš duchovný otec. Osobitným duchovným zážitkom bola Krížová cesta, počas ktorej pútnici prechádzali po vonkajších valoch obkolesujúcich kláštorný komplex. Pri jednotlivých zastaveniach rozjímali o nesmiernom utrpení Ježiša Krista a nanovo v ňom nachádzali silu znášať vlastné ťažkosti a trápenia.  Po odchode z Čenstochovej pútnici zamierili do Krakova – časť Lagiewniki.

Druhý deň putovania bol zameraný na návštevu Kráľovskej katedrály sv. Stanislava biskupa mučeníka a svätého Václava  a  Katedrálneho múzea Jána Pavla II na zámku Wawel v Krakove.  Popoludňajší program v Lagiewnikoch začal o pätnástej hodine modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva vo Svätyni Božieho milosrdenstva pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a hrobom sv. Faustíny. Po korunke sa pútnici presunuli do novej Baziliky Božieho milosrdenstva. V dolnom podlaží baziliky sa nachádza okrem iných aj slovenská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, v ktorej náš duchovný otec odslúžil svätú omšu. Po omši sa pútnikom prihovorila  prešovská rodáčka sestra  Blanka z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva s dôrazom na tému Božie Milosrdenstvo.  Neskorší program umožňoval individuálne modlitby v bazilike i svätyni, ako aj návštevu cintorína sestier v posledný deň dušičkovej oktávy.

 

Tretí deň začal svätou omšou v slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a po odchode z Lagiewník  pútnici navštívili nové Centrum Jána Pavla II „Nebojte sa!“ v Krakove. Ďalšou pútnickou zastávkou bola Zebrzydovská kalvária, ktorú tvorí výnimočný súbor  sakrálnych stavieb a baroková kaplnka známa obrazom Božej Matky Kalvárskej, ktorý podľa tradície kedysi ronil krvavé slzy. Kalvária leží medzi Krakovom a Vadovicami a na toto miesto veľakrát už od detstva putoval aj Karol Wojtyla.  Jeho rodisko – Vadovice boli poslednou zastávkou putovania v Poľsku. Návšteva múzea v rodnom dome svätého Jána Pavla II, úžasný prierez jeho života od narodenia až po odchod do večnosti boli veľkým zážitkom.  Pútnici individuálne navštívili aj vedľa stojaci Farský kostol Panny Márie, v ktorom bol Karol Wojtyla pokrstený.

Každá púť je duchovne obohacujúca, posilňuje našu vieru a núti nás zamýšľať sa nad sebou, či máme potrebnú dôveru v Boha a v Božie milosrdenstvo, či my sami sme dosť milosrdní. Je výzvou k prehodnoteniu nášho doterajšieho spôsobu života a príležitosťou zveriť svoje úmysly, prosby, ťažkosti, trápenia, ale i poďakovania na pútnických miestach, ktoré sú akoby bližšie k nášmu Nebeskému Otcovi, Synovi i Duchu Svätému, Panne Márii a svätým. Naši pútnici ďakujú za milosť a dar účasti na tejto púti a ich poďakovanie samozrejme patrí aj nášmu duchovnému otcovi za organizáciu a duchovný sprievod počas púte.

Matka Božia Čenstochovská, Svätá sestra Faustína, Svätý Ján Pavol II – orodujte za našu farnosť, za nášho kňaza, za nás i za našich blízkych u Milosrdného Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

foto

Ing. Monika Hamaďaková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required