Oznamy 1.2.2015

Farské oznamy 1.2.2015

4. TÝŽDEŇ CEZ ROK

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Obetovanie Pána

Sviatok

7.00

+Jozef Šepeľa

17.30 Adorácia 7.45-17.45

+Zuzana

2.2.

17.30

Za zdr. a Božie pož. rod. Surmovej a Pastírovej

Utorok

Féria

7.00

+Jozef Cimprich – 10. v.úm.

 

3.2.

Streda

Féria

7.00

+Mária Ištoková – 1. v. úm.

 

4.2.

Štvrtok

Sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka

18.00

+Rozália Avuková  – 1.v.úm.

 

5.2.

Piatok

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka

17.30

+Júlia Lichvárová – pohrebná

16.30

+ Štefan +Mária Dzurkoví

6.2.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Pavol +Jozef

7.00

Adorácia 7.45-17.45

+Zuzana +Adela +Eleonóra +Štefan

7.2.

Nedeľa

Piata nedeľa

v cezročnom období

7.30

+ Pavlína Lojanová

9.00

Za zdr. a B. pož. Jozefa – 60 r.ž.

8.2.

10.30

Za farnosť

Spoločné oznamy

Detské sv. omše tento týždeň nebudú, ale pozývam deti na detské stretka ktoré bude v stredu na fare o 16.00. V Kamienke bude detské stretko o 16.00 v utorok v Kultúrnom dome.

Spovedanie chorých pred prvým piatkom bude v pondelok dopoludnia. Prvopiatková spoveď vo farskom kostole bude v pondelok od 14.00 do 17.30. Budeme spovedať traja kňazi. V Kamienke v pondelok od 14.30 do 17.30.

Posledný týždeň pokračujeme v adorácii za dobro pre Slovensko, za našu farnosť a za správne rozhodnutia pri referende. Pozývam všetkých k modlitbe. V Kamienke adorácia tento týždeň bude v pondelok a sobotu od 7.45 do 17.45. Vo farskom kostole  ukončenie adorácií bude o 21.30 záverečnou spoločnou poklonou a modlitbou Te Deum.

V pondelok je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Pri všetkých sv. omšiach budem požehnávať hromničné sviece.

V utorok je spomienka na sv. Blažeja. Pri sv. omši ráno o 7.00 bude udelené svätoblažejské požehnanie hrdla. V Kamienke v piatok.

Dnes po sv. omši je zbierka na dokončenie Arcidiecézneho centra pre mládež v našej arcidiecéze, ktoré napomáha pastorácii mládeže. Darcom vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

Vzadu je Nové číslo Palmy a nové Katolícke noviny.

 

Kamenica nad Cirochou

Mesačná zbierka na kostol bola pred týždňom 603,-€. Z pohrebu Valérie Gossanyiovej na kostol obetovali 200,-€;  Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola v piatok 6.2.2015 po sv. omši má ulica Ružová.

Mária Vatahová

Kvetoslava Jablonská

Veronika Kapuscinská

Magdaléna Veľasová

Viera Gromanová

 

Kamienka

Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola   145   ,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required