Prvoprijímajúce deti v hostiárni v Prešove

Prvoprijímajúce deti v hostiárni v Prešove

Vo štvrtok 6.6. sa vydali prvoprijímajúce deti spolu s duchovným otcom a staršími kamarátmi na púť do Levoče poďakovať sa Bohu a Panne Márii za sviatosť eucharistie. Prvou zastávkou bola výrobňa hostií v Prešove. Tu im rehoľné sestry priblížili výrobu hostií, ktoré prichádzajú aj na náš oltár. Potom viedli ich kroky do konkatedrály sv. Mikuláša  v Prešove. Duchovný otec im porozprával o tomto chráme a neskôr vystúpili aj na vežu tohto dómu. Ďalšou zastávkou bol chrám sv. Jána Krstiteľa, v ktorom je uložená verná kópia turínskeho plátna. Po návšteve Prešova sa vydali na cestu na Levočskú horu. Cestou v autobuse precvičovali piesne na sv. omšu. Cestou hore sa pomodlili krížovú cestu. Napokon bola na Levočskej hore, v kostole navštívenia Panny Márie, slúžená svätá omša za prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Aj keď to bol pre tieto deti deň fyzicky náročný, určite zážitky z tohto dňa im rozšírili duchovný obzor v ich živote a urobili tak ďalší krok k poznaniu Boha.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required