OZNAMY na týždeň 24. 6. 2013– 30. 6. 2013

DVANÁSTY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 24. 6. 2013– 30. 6. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť

17.00

+Ján +Mária +Ján Belančínoví

16.30

Za farnosť

Utorok

25.6.

Féria

18.00

+Mária Valaliková – pohrebná

 

Streda

26.6.

Féria

18.00

+Anna +Štefan Manekoví

 

Štvrtok

27.6.

Féria

18.00 TE DEUM

+Mária +Ján Krajníkoví

 

Piatok

28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Spomienka

8.00 Pre školu

+Ján Hajčák – 5. výr. úm.

 

Sobota

29.6.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV Slávnosť

7.30

Za zdr. a B. pož. Pavla – 70 r.ž.

9.00

+Pavol +Pavol

10.30

+Andrej +Mária Tkáčoví

15.00

Sobáš Janovčík-Vajsová

Nedeľa

30.6.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Dušan

10.30

Za poďakovanie od Gabriela

OHLÁŠKY:

Vladimír Janovčík – syn Mariána a Ľubice rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Štefánia Vajsová – dcéra Štefana a Anny rod. Sakalíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke,

ohlasujú sa tretí krát.

Slavomír Belančin –syn +Jána a Daniely rod. Čopikovej, nar. v Snine, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Simona Rajňáková – dcéra Jána a Ivety rod. Porvažníkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Modre nad Cirochou ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

 • V pondelok máme slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa. Je to slávnosť, preto tento deň máme zasvätiť.
 • V stredu po sv. omši bude prípravné stretnutie nášho farského tábora. Prosím preto všetkých, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu, aby na toto stretnutie prišli o 19.00 na faru. Pozvanie platí pre animátorov, technických spolupracovníkov aj zástupcov všetkých organizácii, ktorí vstupujú do tohto nášho projektu. Pripomínam, že prihlášky na tábor je potrebné odovzdať do konca mesiaca, čiže už iba tento týždeň.
 • V štvrtok večerná sv. omša bude spojená s pobožnosťou TE DEUM, keď budeme spoločne všetci mladí a študenti ďakovať za končiaci sa školský rok. Preto pozývam na túto sv. omšu všetkých žiakov a študentov. Táto sv. omša bude mládežníckou.
 • V štvrtok po sv. omši bude stretnutie lektorov. Prosím všetkých lektorov o účasť.
 • V piatok bude sv. omša ráno o 8.00 na ktorej sa zúčastnia žiaci našej školy.
 • V sobotu máme sviatok apoštolov Petra a Pavla. Je to v Cirkvi prikázaný sviatok, preto sv. omše budú ako v nedeľu. Pri sobotných sv. omšiach je zbierka Cent sv. Petra na podporu diel Sv. Otca Františka.
 • 2. Júla sa slávi odpustová sv. omša na Levočskej hore. Z našej farnosti tam pôjde autobus. Odchod bude ráno o 5.00. Cena za dopravu je 8,.€. Zapísať sa je potrebné v sakristií.
 • Dnes  je zbierka na farské a kostolné potreby. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať!
 • Kto by mal záujem putovať do Medjugoria, farnosť Modra nad Cirochou má voľné miesta. Termín konania púte je 10.-17.7.2013 a cena 222,-€. Bližšie informácie a možnosť nahlásenia na obecnom úrade v Modre nad Cirochou.
 • Tento týždeň máme nové vydanie Palmy. V prílohe je znova ďalšia kázeň Jána Mária Vianeya a tiež posledná úloha pre deti, ktorú ak splnia, môžu spolu s ostanými úlohami vložiť do pokladničky pri časopisoch a na budúcu nedeľu bude zlosovanie o víťaza, ktorý budem mať pobyt na farskom tábore zadarmo.
 • Upratovanie kostola v piatok 28.6.2013 o 18.30 má ulica Humenská.

Emília Belančínová

Anna Pastírová

Katarína Králiková

Renata Gromanová

Martina Sabolová

Anna Harviliková

Františka Zbraneková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required