Farský tábor – 4. deň 2017

Predposledný deň

Začíname ako tradične sv. omšou. Po sv. omši sme sa presunuli do pastoračného domu, kde nasledovala ukážka červeného krížu a následne dokončovanie domov. Tí, ktorí už mali dom dokončený, tak šli vonku na záhradu sa vyblázniť. Po vybláznení sme šli na chutný obed (tak ako každý deň, nám tety kuchárky nachystali samé dobroty). Po obede sme šli k Rike kde sme mali aktivity, korunku Božieho milosrdenstva a olovrant. Keď každý dojedol, presunuli sme sa späť na faru, kde nasledovali loptové hry alebo tance. Znova sme vyčerpaní, no plní zážitkov. Po vyhodnotení sme sa rozišli domov sa vyspať a pripraviť sa na náročný posledný deň. Vidíme sa zajtra. 🙂

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required