OZNAMY na týždeň 10. 6. 2013– 16. 6. 2013

DESIATY TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

OZNAMY na týždeň 10. 6. 2013– 16. 6. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 10.6.

Féria

 

 

Utorok

11.6.

Sv. Barnabáša, apoštola

Spomienka

17.00

+Ružena Gunárová – pohrebná

18.00 detská

+Zuzana +Ján +Mária

Streda

12.6.

Féria

18.00

Detská

+Štefan Švárny – 3. výr. úm.

 

Štvrtok

13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

+ Sr. Salustia

 

Piatok

14.6.

Féria

18.00

+Jozef Divulit

17.00

+Katarína +Michal +Mária

Sobota

15.6.

Féria

8.00

+Pavlína Vasilková – 2. výr. úm.

 

Nedeľa

16.6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za farnosť

9.00

+Anna +Jozef +Pavol +František

10.30

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

OHLÁŠKY:

Vladimír Janovčík – syn rodičov Mariána a Ľubice rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Štefánia Vajsová – dcéra Štefana a Anny rod. Sakalíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke,

ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

 

  • V utorok v Kamienke a v stredu v Kamenici máme posledné detské sv. omše v tomto roku. Samozrejme, že to neznamená posledné sv. omše s prítomnosťou deti. Aj naďalej pozývam deti na večerné sv. omše.

 

  • V utorok sa bude konať detsko-mládežnická sv. omša v Kamienke. Tento týždeň nám táto akcia nevyšla kvôli nepriazni počasia a tak sa uskutoční tento utorok. Pozývame na túto sv. omšu, na ktorú z Kamenice pôjdeme na bicykloch či korčuliach. Stretnutie pri fare o 16.30. Pôjde sa trasou od fary (uli­ce Železničná, Partizánska) smer Kami­enka. Vez­mite do batôžka aj prezuvky, aby sme v kostole neboli v korčuliach.

 

  • Chcem poďakovať všetkým chlapom, ktorí včera prišli na brigádu ku kostolu v Kamienke. Odviedol sa kus roboty aj keď nepodarilo sa to úplne dokončiť. Chcem teda aj pozvať na dokončenie týchto prác v pondelok o 16.00. Všetkým za ochotu vyslovujem Pán Boh zaplať!

 

  • Prvoprijímajúce deti obetovali na priestory pastoračného centra na fare 75,-€. Vyslovujem im Pán Boh zaplať.

 

  • Tento týždeň máme nové vydanie Palmy. V prílohe pokračujeme v kázni od Jána Mária Vianeya, s jeho veľmi peknými a krásne pomenovanými vyjadreniami o pokušeniach.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 15.6.2013 o 8.45 má ulica Veterná.

Viera Kováčová

Alžbeta Harakaľová

Alžbeta Vatahová

Jana Vatahová

Anna Bešanová

Darina Kepičová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required