Pán vystupuje do neba

Pán vystupuje do neba


Štyridsať dní po zmŕtvychvstaní Pán Ježiš vystupuje do neba. Toto Pánovo nanebovstúpenie si v našej farnosti zvlášť pripomíname ako druhé patrocínium farského kostola. V nedeľu 12. mája slúžil slávnostnú odpustovú svätú omšu Mgr. Peter Bednár, kaplán farnosti Pod Sokolejom v Humennom, vdp. Štefan Sojčák, rodák z našej farnosti a náš duchovný otec Peter Sepeši. V homílii celebrant vyzdvihol silu modlitby, zvlášť modlitby detí, ktorá všetko zmôže. V závere svätej omše zablahoželal všetkým mamám, ktoré v túto nedeľu mali svoj sviatok.

 

Fotogaléria – Nanebovstúpenie Pána (12.05.13)

{phocagallery view=category|categoryid=56|limitstart=0|limitcount=0}

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required