OZNAMY na týždeň 13. 5. 2013– 19. 5. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

SIEDMY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 13. 5. 2013– 19. 5. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 13.5.

Féria

 

 

Utorok

14.5.

SV. MATEJA, apoštola

Sviatok

17.00

Za zdr. a Božie pož. Margity a Jána Potášových

18.00 detská

+Jaroslav +Ondrej Sus

Streda

15.5.

Féria

18.00detská

Za zdr. a Božie pož. Evy s rod.

 

Štvrtok 16.5.

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, kňaza Spomienka

17.00

+Mária Rošková

18.00

Za zdr. a Božie. pož. Romana

Piatok

17.5.

Féria

18.00

+Zuzana +Jozef Tovarňákoví

 

Sobota

18.5.

Féria

8.00

+Magdaléna Sivčová

 

Nedeľa

19.5.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

7.30

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie pož. Márie

9.00

+Veronika Porubská -5.výr.úm.

 

OHLÁŠKY:

Robert Najčák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Orendáčovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ewelina Anna Chlebos – dcéra + Bogdana a Elizabiety, nar. v Olešnici, bývajúca v Twardogure,

ohlasujú sa prvý krát.

Ladislav Richter – syn rodičov +Ladislava a Anny rod. Tichákovej, nar. v Žiline, bývajúci v Žiline a

Katarína Komarcová – dcéra + Štefana a Márie rod. Sivčovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

OZNAMY:

 

  • Vo štvrtok sa v cirkvi slávi spomienka na kňaza, obeť spovedného tajomstva Sv. Jána Nepomuckého, patróna kostola v Kamienke. Sv. omša v Kamienke vo štvrtok bude o 18.00. Odpustová slávnosť bude v Kamienke v nedeľu o 10.30. Celebrantom sv. omše bude Dp. Peter Labanc, kaplán v Kostole povýšenia sv. Kríža v Snine.
  • V utorok 14.mája bude dekanátne večeradlo v Snine v Kostole povýšenia sv. Kríža. Začiatok o 8,00 hod. ráno. Po večeradle bude rekolekčná sv. omša kňazov nášho dekanátu.
  • Každý rok sa koná v Gaboltove Turíčna novéna, ktorej sa zúčastňujú jednotlivé dekanáty našej Košickej arcidiecézy. Tohto roku pre náš dekanát bol určený deň 18. máj. Spoločný program sa začína o 17.00 hod. vrátane sv. omše, adorácie a modlitieb a končí 21.30 hod. Potom zostávame v tichej adorácii  do rána do 5.00 hod. kedy bude odslúžená sv. omša po ktorej sa odchádza domov. Cestovné 8 Eur. Odchod autobusu bude o 13,30 hod. zo Sniny. Je potrebné prihlásiť sa v sakristii.
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • V stojane pri východe z kostola je nové číslo Palmy a Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 18.5.2013 o 8.45 hod.  ul. Lesná

Erika Ledinská

Anna Pandošová

Kvetoslava Kamerová

Eva Sojčáková

Helena Daňová

Ján Majický

Mária Volovárová

Jana Kocová

Ľubica Komarcová

 

Článok publikovaný v kategórii Rok 2013.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.