OZNAMY na týždeň 13. 5. 2013– 19. 5. 2013

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

SIEDMY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 13. 5. 2013– 19. 5. 2013

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 13.5.

Féria

 

 

Utorok

14.5.

SV. MATEJA, apoštola

Sviatok

17.00

Za zdr. a Božie pož. Margity a Jána Potášových

18.00 detská

+Jaroslav +Ondrej Sus

Streda

15.5.

Féria

18.00detská

Za zdr. a Božie pož. Evy s rod.

 

Štvrtok 16.5.

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, kňaza Spomienka

17.00

+Mária Rošková

18.00

Za zdr. a Božie. pož. Romana

Piatok

17.5.

Féria

18.00

+Zuzana +Jozef Tovarňákoví

 

Sobota

18.5.

Féria

8.00

+Magdaléna Sivčová

 

Nedeľa

19.5.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

7.30

Za farnosť

10.30

Za zdr. a Božie pož. Márie

9.00

+Veronika Porubská -5.výr.úm.

 

OHLÁŠKY:

Robert Najčák – syn rodičov Jozefa a Anny rod. Orendáčovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ewelina Anna Chlebos – dcéra + Bogdana a Elizabiety, nar. v Olešnici, bývajúca v Twardogure,

ohlasujú sa prvý krát.

Ladislav Richter – syn rodičov +Ladislava a Anny rod. Tichákovej, nar. v Žiline, bývajúci v Žiline a

Katarína Komarcová – dcéra + Štefana a Márie rod. Sivčovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

OZNAMY:

 

  • Vo štvrtok sa v cirkvi slávi spomienka na kňaza, obeť spovedného tajomstva Sv. Jána Nepomuckého, patróna kostola v Kamienke. Sv. omša v Kamienke vo štvrtok bude o 18.00. Odpustová slávnosť bude v Kamienke v nedeľu o 10.30. Celebrantom sv. omše bude Dp. Peter Labanc, kaplán v Kostole povýšenia sv. Kríža v Snine.
  • V utorok 14.mája bude dekanátne večeradlo v Snine v Kostole povýšenia sv. Kríža. Začiatok o 8,00 hod. ráno. Po večeradle bude rekolekčná sv. omša kňazov nášho dekanátu.
  • Každý rok sa koná v Gaboltove Turíčna novéna, ktorej sa zúčastňujú jednotlivé dekanáty našej Košickej arcidiecézy. Tohto roku pre náš dekanát bol určený deň 18. máj. Spoločný program sa začína o 17.00 hod. vrátane sv. omše, adorácie a modlitieb a končí 21.30 hod. Potom zostávame v tichej adorácii  do rána do 5.00 hod. kedy bude odslúžená sv. omša po ktorej sa odchádza domov. Cestovné 8 Eur. Odchod autobusu bude o 13,30 hod. zo Sniny. Je potrebné prihlásiť sa v sakristii.
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • V stojane pri východe z kostola je nové číslo Palmy a Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 18.5.2013 o 8.45 hod.  ul. Lesná

Erika Ledinská

Anna Pandošová

Kvetoslava Kamerová

Eva Sojčáková

Helena Daňová

Ján Majický

Mária Volovárová

Jana Kocová

Ľubica Komarcová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required