„Kto z vás chce byť svätý?“

„Kto z vás chce byť svätý?“

Túto otázku položil kňaz na hodine náboženstva. V triede nastalo ticho, iba zopár rúk sa zdvihlo.

Kto z nás chce by ť svätý? Myslím, že každý z nás v kútiku srdca túži po svätosti. Iná cesta k Bohu nevedie. Byť svätý len tak trocha, na tridsať percent nejde. Buď sa odovzdám Bohu celý alebo sa vydám celý do zatratenie. Už  na začiatku stvorenia bol človek predurčený pre svätosť. „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril.“(Gn 1,27)

 

 

Kto je vlastne svätý? Svätých poznáme z obrazov, zo sôch v kostoloch. Svätý nie je len ten, ku ktorému odriekame  nejakú modlitbu alebo na ktorého si spomíname niektorý deň v roku. Svätým je každý človek, ktorý za života plnil Božiu vôľu. Môžu to byť naši rodičia, starí rodičia, manžel, susedka a možno aj kňaz, ktorý tu stál pri oltári. Práve na sviatok všetkých svätých si spomíname na všetkých ľudí, ktorí nás predišli do domu Otca.

Sviatok všetkých svätých sa spája s návštevou cintorínov či pietnych miest. Na hroboch našich blízkych zvykneme čítať „s nádejou na stretnutie v nebi.“ Robíme však všetko pre to, aby raz došlo k tomuto stretnutiu? Tento mesiac sme začali rok viery. Cirkev nám dáva v tomto roku možnosti, ako urobiť prvý krok ku svätosti: účasťou na sv. omši či pobožnosti. Prvým krokom by však malo byť zmierenie s Bohom. V našej farnosti máme túto možnosť každý štvrtok počas eucharistickej adorácie. Využijem ju?

„Kto z vás chce byť svätý?“ Ak dostanem túto otázku, aká bude moja odpoveď?

Andrea

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required