Biskup Š. Sečka žiada ukončenie výstavy The Human Body Exhibition

Biskup Š. Sečka žiada ukončenie výstavy The Human Body Exhibition

9. október 2012 / TASR

Bratislava 9. Október (TASR) Výstava The Human Body Exhibition v Bratislave predstavuje podľa členov Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) hrubé zneváženie, hanobenie mŕtvych ľudských tiel preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Uvádza sa to v stanovisku predsedu tejto subkomisie Teologickej komisie KBS spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, ktoré zverejnila Tlačová kancelária KBS v Bratislave.

„Výstava znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej demokratickej spoločnosti. Konanie tejto výstavy je hanbou nášho hlavného mesta i celej krajiny,“ napísal v stanovisku biskup Sečka. Súčasne vyzýva zodpovedné štátne i miestne orgány, aby využili svoje právomoci a existujúce zákony a neodkladne prijali opatrenia na ukončenie výstavy. Kým sa tak stane, prosí zodpovedných kresťanov, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa na nej nezúčastňovali, a tiež, aby podľa svojich možností neodporúčali účasť na nej deťom a neplnoletej mládeži.

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka vysvetlil, že toto stanovisko vydal vzhľadom na početné otázky a rozpaky veriacich, ktoré vzbudzuje výstava The Human Body Exhibition v Bratislave, ako aj na jej neuvážené návštevy zo strany mnohých rodín s nedospelými deťmi a na krajne nevhodné návštevy neplnoletých študentov a žiakov organizované niektorými školami a po oboznámení sa s podstatnými informáciami a podrobnosťami o charaktere a pozadí výstavy. Stanovisko konzultoval s členmi Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS.

Lekár a bioetik J.Glasa odsudzuje výstavu The Human Body Exhibition v Bratislave

Bratislava 11. októbra (TASR)

Výstava The Human Body Exhibition v Bratislave je podľa vyjadrenia jedného z členov Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) profesora Jozefa Glasu porušením základných etických princípov a hodnôt demokratickej spoločnosti.

„Na tejto výstave sa za peniaze ukazujú vypitvané ľudské mŕtvoly v rôznych pózach a pozíciách, v ktorých vytvrdli v dôsledku procesu plastinácie. Mŕtve ani živé ľudské telo či jeho časti nemožno zneužiť na zisk. Je to zakotvené napríklad v medzinárodnom Dohovore o ľudských právach a biomedicíne z roku 1997, ktorý Slovenská republika ratifikovala a ktorý má prednosť aj pred našou ústavou, tiež v Charte základných práv občanov Európskej únie a v iných dokumentoch,“ uviedol prof. Glasa. Zároveň pripomenul, že mŕtve ľudské telo nemožno zmrzačiť, zaobchádzať s ním degradujúcim spôsobom, napríklad ho verejne vystavovať nahé alebo dokonca „zodraté z kože“ a mimo truhly.

Tvrdenie o edukačnom poslaní výstavy podľa lekára a bioetika J. Glasu neobstojí, je to len mätúca nálepka. „Nie je to ani veda, je to obludná ‘reality show’ robená s mŕtvolami,“ povedal. Spomenul aj závažné podozrenia, že telá týchto mŕtvol boli získané neetickým spôsobom (napríklad z väzníc, po popravách a pod.) „Ani prípadný predchádzajúci ‘súhlas’ nikoho neoprávňuje, aby s mŕtvym telom zaobchádzal degradujúcim spôsobom.“

Prof. Glasa pripomenul stanovisko predsedu Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS, spišského biskupa Štefana Sečku, ktorý v týchto dňoch požiadal zodpovedných o zatvorenie výstavy. Vyslovil názor, že proti spomínanej výstave sa mali ozvať predstavitelia akademickej obce, kultúrne ustanovizne, osobnosti duchovného a kultúrneho života. Za pozitívnu výnimku považuje postoj vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré po oboznámení sa s faktami, sa od výstavy dištancovalo.

Podľa Glasu je dobré, že sa ozvala aspoň katolícka cirkev a myslí si, že aj iné kresťanské cirkvi by s jej stanoviskom súhlasili a pravdepodobne i predstavitelia židovskej obce. Podobnú výstavu totiž nedávno zakázali v štáte Izrael. Predpokladá, že na takomto stanovisku by sa zhodli všetci primerane informovaní ľudia dobrej vôle.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.