Biskup Š. Sečka žiada ukončenie výstavy The Human Body Exhibition

Biskup Š. Sečka žiada ukončenie výstavy The Human Body Exhibition

9. október 2012 / TASR

Bratislava 9. Október (TASR) Výstava The Human Body Exhibition v Bratislave predstavuje podľa členov Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) hrubé zneváženie, hanobenie mŕtvych ľudských tiel preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Uvádza sa to v stanovisku predsedu tejto subkomisie Teologickej komisie KBS spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, ktoré zverejnila Tlačová kancelária KBS v Bratislave.

“Výstava znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej demokratickej spoločnosti. Konanie tejto výstavy je hanbou nášho hlavného mesta i celej krajiny,” napísal v stanovisku biskup Sečka. Súčasne vyzýva zodpovedné štátne i miestne orgány, aby využili svoje právomoci a existujúce zákony a neodkladne prijali opatrenia na ukončenie výstavy. Kým sa tak stane, prosí zodpovedných kresťanov, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa na nej nezúčastňovali, a tiež, aby podľa svojich možností neodporúčali účasť na nej deťom a neplnoletej mládeži.

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka vysvetlil, že toto stanovisko vydal vzhľadom na početné otázky a rozpaky veriacich, ktoré vzbudzuje výstava The Human Body Exhibition v Bratislave, ako aj na jej neuvážené návštevy zo strany mnohých rodín s nedospelými deťmi a na krajne nevhodné návštevy neplnoletých študentov a žiakov organizované niektorými školami a po oboznámení sa s podstatnými informáciami a podrobnosťami o charaktere a pozadí výstavy. Stanovisko konzultoval s členmi Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS.

Lekár a bioetik J.Glasa odsudzuje výstavu The Human Body Exhibition v Bratislave

Bratislava 11. októbra (TASR)

Výstava The Human Body Exhibition v Bratislave je podľa vyjadrenia jedného z členov Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) profesora Jozefa Glasu porušením základných etických princípov a hodnôt demokratickej spoločnosti.

“Na tejto výstave sa za peniaze ukazujú vypitvané ľudské mŕtvoly v rôznych pózach a pozíciách, v ktorých vytvrdli v dôsledku procesu plastinácie. Mŕtve ani živé ľudské telo či jeho časti nemožno zneužiť na zisk. Je to zakotvené napríklad v medzinárodnom Dohovore o ľudských právach a biomedicíne z roku 1997, ktorý Slovenská republika ratifikovala a ktorý má prednosť aj pred našou ústavou, tiež v Charte základných práv občanov Európskej únie a v iných dokumentoch,” uviedol prof. Glasa. Zároveň pripomenul, že mŕtve ľudské telo nemožno zmrzačiť, zaobchádzať s ním degradujúcim spôsobom, napríklad ho verejne vystavovať nahé alebo dokonca “zodraté z kože” a mimo truhly.

Tvrdenie o edukačnom poslaní výstavy podľa lekára a bioetika J. Glasu neobstojí, je to len mätúca nálepka. “Nie je to ani veda, je to obludná ‘reality show’ robená s mŕtvolami,” povedal. Spomenul aj závažné podozrenia, že telá týchto mŕtvol boli získané neetickým spôsobom (napríklad z väzníc, po popravách a pod.) “Ani prípadný predchádzajúci ‘súhlas’ nikoho neoprávňuje, aby s mŕtvym telom zaobchádzal degradujúcim spôsobom.”

Prof. Glasa pripomenul stanovisko predsedu Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS, spišského biskupa Štefana Sečku, ktorý v týchto dňoch požiadal zodpovedných o zatvorenie výstavy. Vyslovil názor, že proti spomínanej výstave sa mali ozvať predstavitelia akademickej obce, kultúrne ustanovizne, osobnosti duchovného a kultúrneho života. Za pozitívnu výnimku považuje postoj vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré po oboznámení sa s faktami, sa od výstavy dištancovalo.

Podľa Glasu je dobré, že sa ozvala aspoň katolícka cirkev a myslí si, že aj iné kresťanské cirkvi by s jej stanoviskom súhlasili a pravdepodobne i predstavitelia židovskej obce. Podobnú výstavu totiž nedávno zakázali v štáte Izrael. Predpokladá, že na takomto stanovisku by sa zhodli všetci primerane informovaní ľudia dobrej vôle.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required