Sv. omše v našej farnosti

Od piatka 10.12.2021 obnovujeme verejne slávenie bohoslužieb v našich kostoloch. Sv. omše smú byť slávené v obmedzenom počte 30 osôb v režime OP (očkovaní, prekonaní do 180 dní).

Sv. omše v Kamenici budú

v piatok o 17.00 /bez lístkov/

v sobotu s platnosťou z nedele o 15.30 a 17.30

v nedeľu 8.00 a 10.30

Lístky na sv. omše v Kamenici si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola v závere sv. omše. Každý si môže zobrať iba jeden lístok ! ! ! ! !

V nedeľu o 11.30 bude v Kamenici podávanie sv. prijímania tým, ktorí sa nedostali na sv. omšu.

Sv. omše v Kamienke:

v sobotu s platnosťou z nedele o 16.30

v nedeľu o 9.15.

Lístky na sv. omše v Kamienke si môžete vyzdvihnúť v kostole v Kamienke v sobotu medzi 10.00 – 10.30. Každý si môže zobrať iba jeden lístok ! ! ! ! !

V nedeľu o 10.10 bude v Kamienke podávanie sv. prijímania tým, ktorí sa nedostali na sv. omšu.

Lístky na sv. omše slávené od pondelka 13.12 do nedele 20.12.2021 budú k dispozícii od sobotných sv. omší.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required