Oznamy na týždeň 27.2. – 4.3. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

PRVÝ PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 27.2. – 4.3. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

27.2.

Féria

17.30

detská

Pred sv. omšou krížová cesta deti

+Emil +Peter +Štefan Karľoví

Utorok

28.2.

Féria

7.00

+Andrej Komarc – 1. výr.úmr.

17.30

detská

Pred sv. omšou krížová cesta detí

Za zomrelých rodiny Párovej

Streda

29.2.

Féria

17.30

+ Jozef Divulit – 2. výr. úmrtia

Štvrtok 1.3.

Féria

 

Piatok

2.3.

Féria

17.30

+Mária +Ján +Anna Krajníkoví

16.30

+Ján +Mária

Sobota

3.3.

Féria

8.00

Za farnosť

Nedeľa

4.3.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Sr. Damiany

9.15

Za zdr. a Božie požehnanie Slávky s rodinou

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň je prvopiatkový. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

Spovedanie v kostole:        Kamenica:

Pondelok 15.00 – 17.00

Utorok 7.30 – 9.30

Streda 10.00 – 12.00;  15.30 – 17.20

Kamienka: Utorok  14.00 – 17.00

 

  • Pozývame na farský výlet do Vysokých Tatier. Je to pozvanie pre starších i pre školákov. Vyšli by sme na Hrebienok, k vodopádom, i Rajnerovej chate kde stojí Betlehem zo snehu. Pre zdatnejších je možne vybehnúť na Zamkovského chatu. Na Hrebienku je dlhá sankárska dráha. Je potrebné do pondelka večera – max utorka rána- sa nahlásiť v sákristií a zložiť zálohu 5,-€. Celková cena za dopravu je 10,-€
  • Už neprijímam úmysly na sv. omše na mesiace apríl, máj, jún. Všetky termíny sú obsadené.
  • Nahlásení na farskú púť do Medjugoria v termíne 3.-9.6.2012 je potrebné zložiť zálohu, aby sme vedeli definitívny počet z našej farnosti. Ešte je niekoľko voľných miest.
  • Pripomínam, že v pôstnom období bude v našom farskom kostole modlitba Krížovej cesty každú nedeľu popoludní o  14.00 hod. a tiež každý pondelok a piatok 30 minút pred sv. omšou. V Kamienke bude modlitba Krížovej cesty každý utorok a piatok 30 minút pred sv. omšou a v nedeľu o 13.30 hod. Pozývam na túto pôstnu modlitbu hlavne deti, mládež a rodiny.  Táto modlitba neodmysliteľne patrí k pôstnemu obdobiu a k príprave na slávenie veľkonočných udalosti.
  • V rámci pôstu je vhodné dať si predsavzatie. Jedná z ponúk je pravidelné čítanie Sv. písma. Niektorí žiaci v škole hovorili že nemajú doma Bibliu. Momentálne je v SSV zľava na Biblie. Cena je 11,-€. Sú dostupné v sakristii. Ak by sa minuli, zabezpečím ďalšie.
  • Dnes je zbierka na kostolné potreby a na odvlhčenie fasády kostola. Maturanti obetovali na kostol 50,-€ Darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • Budúci týždeň bude zbierka na charitu. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 3.3.2012 o 8.45 hod. ulica Partizánska

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required