Oznamy na týždeň 5.3. – 11.3. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

DRUHÝ PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 5.3. – 11.3. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

5.3.

Féria

17.30

detská

Pred sv. omšou krížová cesta deti

Za zdravie a Božie požehnanie Zuzky Onderišinovej

Utorok

6.3.

Féria

16.30

+Jozef +Zuzana Tovarňákoví

17.30

detská

Pred sv. omšou krížová cesta detí

Za zdravie a Božie požehnanie Františka a Bernardy s rod.

Streda

7.3.

Féria

 

Štvrtok 8.3.

Féria

18.00

+Ján +Mária Krajníkoví

po sv. omši krátka adorácia

Piatok

9.3.

Féria

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Gabriely – 55 r.ž.

16.30

+Tomáš

Sobota

10.3.

Féria

8.00

+Pavol

Nedeľa

11.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Za farnosť

9.15

+ Vladimír – 1. výr. úmrtia

10.30

Mária Sojčáková – 30. výr.

 

OZNAMY:

  • Pripomínam, že v pôstnom období bude v našom farskom kostole modlitba Krížovej cesty každú nedeľu popoludní o  14.00 hod. a tiež každý pondelok a piatok 30 minút pred sv. omšou. V Kamienke bude modlitba Krížovej cesty každý utorok a piatok 30 minút pred sv. omšou a v nedeľu o 13.30 hod. Pozývam na túto pôstnu modlitbu hlavne deti, mládež a rodiny.  Táto modlitba neodmysliteľne patrí k pôstnemu obdobiu a k príprave na slávenie veľkonočných udalosti.
  • Dnes popoludní bude pobožnosť ružencového bratstva.
  • Ešte tento týždeň sú v sakristii Sv. písma. Momentálne je v SSV zľava na Biblie. Cena je 11,-€.
  • Zajtra o 13.00 sv. omšou tu v kostole začnú pohrebné obrady zomrelej pani Márie Roškovej. Po sv. omši budú pokračovať na miestnom cintoríne.

  • Zbierka na kostolné potreby a na odvlhčenie fasády kostola pred týždňom bola 842,-€. Bohuznámy na kostol obetoval 20,-€  Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • Dnes je zbierka na katolícku charitu. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 10.3.2012 o 8.45 hod. ulica Partizánska

Jozef Žinčák

Marta Salaková

Darina Burdová

Martina Šuľovská

Monika Hamaďáková

Magdaléna Kapuscinská

Iveta Kramová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required