Oznamy na týždeň 20.2. – 26.2. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK

Oznamy na týždeň 20.2. – 26.2. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

20.2.

Féria

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie Ščerbovej – 90. r.ž.

Utorok

21.2.

Féria

16.30

+Simona Balogová – 1. výr.úmr.

17.30

Za zdr. a Božie požehnanie Jána s rod (z 17.2)

Streda

22.2.

POPOLCOVÁ STREDA

Féria

8.00

Za farnosť

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie Márie Liptákovej – 80 r.ž.

17.30

+Anna Tešľová

Štvrtok 23.2.

Féria

17.30

+Mária +Ondrej Balogoví

Štvrtková adorácia

Piatok

24.2.

Féria

17.30

Za požehnanie rod. Mesárošovej – 50. výr. manželstva

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie Marcely – 70 r.ž.

Sobota

25.2.

Féria

8.00

Za farnosť

Nedeľa

26.2.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

8.00

+Jaroslav, kňaz

9.15

+Michal +Michal +Mária

10.30

Za maturantov našej farnosti

 

OZNAMY:

  • Od dneška do stredy v našej farnosti bude počas dňa fašiangová adorácia pred Sviatosťou Oltárnou. Dnes po druhej sv. omši do 16.00 hod. V pondelok a utorok od 9.30 do večernej sv. omše. V Kamienke v utorok od 10.00 do večernej sv. omše.
  • Od zajtra prijímam úmysly na sv. omše na mesiace apríl, máj, jún. Pokiaľ ide o výročné sv. omše po roku od úmrtia, tie môžete nahlásiť na celý rok. Vopred ďakujem, že nebudete chcieť aby som písal úmysly mimo obdobia týchto troch mesiacov.
  • V pôstnom období bude v našom farskom kostole modlitba Krížovej cesty každú nedeľu popoludní o  14.00 hod. a tiež každý pondelok a piatok 30 minút pred sv. omšou. V Kamienke bude modlitba Krížovej cesty každý utorok a piatok 30 minút pred sv. omšou a v nedeľu o 13.30 hod. Pozývam na túto pôstnu modlitbu hlavne deti, mládež a rodiny.  Táto modlitba neodmysliteľne patrí k pôstnemu obdobiu a k príprave na slávenie veľkonočných udalosti.
  • Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržovanie sa  mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Nevzťahuje sa na chorých ľudí, ľudí v pokročilom veku a malé deti. V tento deň by sme mali jesť iba tri-krát, z toho iba raz dosýta. Pri modlitbe Krížovej cesty, kde aspoň ten kto vedie modlitbu kráča od zastavenia k zastaveniu, je možne získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti bude zajtra t.j. v pondelok 20.2.2012 po detskej sv. omši v Kamenici a v utorok 21.2.2012 po detskej sv. omši v Kamienke.
  • Budúci týždeň bude zbierka na kostolné potreby a na odvlhčenie fasády kostola. Darcom vyslovujem vopred Pán Boh zaplať.
  • Pri východe z kostola na zadnom stolíku je nové číslo Palmy tematicky zameranej na pôst.
  • Upratovanie kostola v sobotu 25.2.2012 o 8.45 hod. ulica Partizánska

Mária Mažeriková

Magdaléna Mažeriková

Iveta Sojčáková

Božena Zeleňáková

Helena Boberová

Mária Čmiľanská

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required