Oznamy na týždeň 6.2. – 12.2. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

PIATA NEDEĽA CEZ ROK

Oznamy na týždeň 6.2. – 12.2. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka

17.30

detská

+ Štefan a zdravie Márie

Utorok

7.2.

Féria

7.00

Za zdravie Blažeja

17.30 detská

Za zdravie Františka s rod.

Streda

8.2.

Féria

 

 

Štvrtok 9.2.

Féria

17.30

+Michal +Mária Vasilkoví

Štvrtková adorácia.

Piatok

10.2.

Sv. Školastiky, panny

Spomienka

17.30

+Pavlína +Štefan Vasilkoví

16.30

– Za Bohu známych bratov s rodinami

Sobota

11.2.

Féria

8.00

+ Jozef Šeffer

Nedeľa

12.2.

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdravie Blažeja s rodinou

9.15

+Mária +Teodor +Michal

10.30

+Zuzana Tovarňáková (zo 14.2)

OZNAMY:

 

  • V rámci dňa chorých budem v piatok 10.2.2012 pri večernej sv. omši v Kamienke a v sobotu 11.2.2012 pri rannej svätej omši v Kamenici vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Podmienky prijatia tejto sviatosti:

– môže sa vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu (7 rokov) pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve smrti

– ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby

– ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším

– je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou

– starí ľudia, keď sa ich slabosť stupňuje

– túto sviatosť je potrebné prijať v stave posväcujúcej milosti (vyspovedaný).

 

  • Divadelné predstavenie  Malý kominár, sa uskutoční na budúcu nedeľu 12.2.2012 o 15.00 v KD v Kamenici a o 18.00 v KD v Kamienke. Vstupné: dobrovoľné
  • Dnes popoludní o 14.00hod. bude stretnutie ružencového bratstva.
  • Dnes je zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vopred Pán Boh zaplať.
  • Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola 960,60,-€. Rod. Doležiová obetovala na kostol 30,-€ Všetkým darcom nech to Pán Boh vynahradí.

  • Upratovanie kostola v sobotu 11.2.2012 o 8.45 hod. ulica Železničná

Mária Gunarová

Anna Hahčáková

Paulina Bendíková

Mária Mažeriková

Irena Mažeriková

Monika Vasiľová

Ľubica Sousedeková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required